Jämlikhetsnämnden

Om Jämlikhetsnämnden JämN

Fysiksektionens Jämlikhetsnämnd finns till för att öka jämlikheten, utjämna könsfördelningen och öka gemenskapen bland minoriteter på sektionen. Den finns också till för att se till så att sektionen efterlever THS JML-policy och hjälper sektionen och andra nämnder i deras jämlikhetsarbete.

Nämnden vill möjliggöra och utgöra ett forum för diskussioner om jämlikhet, mångfald och likabehandling, uppmärksamma och informera kring ojämlikhet på sektionen och stödja KTH:s arbete för att öka mångfald i rekrytering av nya studenter.

Vill du engagera dig i nämnden? Har du till exempel idéer till förbättringar eller något du undrar över? Har du önskemål om en diskussionsfika kring något särskilt ämne eller liknande? Skriv det HÄR!