Sektionens verksamhet regleras av Fysiksektionens Stadgar och Fysiksektionens Reglemente.

Fysiksektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår (THS), och lyder därmed även under THS stadgar, reglemente, och policies.

Sektionen har också ett antal policydokument och handlingsplaner, som finns listade nedan.

Styrdokument

Verksamhetsplan 2017
Budget 2018

Policydokument

THS alkoholpolicy
THS sångpolicy
THS JML-policy

Promemorior (PM)

PM för Traditioner

Vision

Fysikvisionen 2018

Tidigare års policy- och styrdokument kan hittas i sektionens Drive.