Sektionens verksamhet regleras av Fysiksektionens Stadgar och Fysiksektionens Reglemente.

Fysiksektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår (THS), och lyder därmed även under THS stadgar, reglemente, och policies.

Sektionen har också ett antal policydokument och handlingsplaner, som finns listade nedan.

Styrdokument

Verksamhetsplan 2023

Budget 2023

Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Policydokument

Personuppgiftspolicy

Uppförandepolicy (In english: Code of Conduct)

Verksamhetspolicy – Fysiksektionens Kapitalförvaltning

Värdegrund

THS alkoholpolicy
THS sångpolicy
THS JML-policy

Promemorior (PM)

PM för Ekonomi
PM för Kommunikation
PM för Nämnder
PM för Traditioner
PM för Klimat- och miljöarbete

Vision

Fysikvisionen 2018

Tidigare års policy- och styrdokument kan hittas i sektionens Drive.