Sektionens verksamhet regleras av Fysiksektionens Stadgar och Fysiksektionens Reglemente.

Fysiksektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår (THS), och lyder därmed även under THS stadgar, reglemente, och policies.

Sektionen har också ett antal policydokument och handlingsplaner, som finns listade nedan.

Styrdokument

Verksamhetsplan 2020
Budget 2021

Policydokument

Personuppgiftspolicy

Värdegrund

THS alkoholpolicy
THS sångpolicy
THS JML-policy

Promemorior (PM)

PM för Traditioner
PM för Kommunikation
PM för Nämnder
PM för Ekonomi

Vision

Fysikvisionen 2018

Tidigare års policy- och styrdokument kan hittas i sektionens Drive.