Välkommen till Fysiksektionen!

Fysiksektionen är del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och samlar alla studenter som studerar på Civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik, masterprogrammen i Teknisk Fysik, kärnenergiteknik, tillämpad matematik och beräkningsmatematik samt matematik.

Fysiksektionens syfte är att tillvarata studenternas intressen genom att aktivt verka för en bättre studietid. Detta görs bland annat genom att vi bevakar studie och arbetsmiljöfrågor, ordnar fester, spex, idrottsaktiviteter, företagspresentationer och mycket mer.

Den största delen av arbetet på sektionen utförs i arbetsutskott, som kallas nämnder. Du kan läsa mer om nämndernas arbete här. För en mer övergripande inblick i Sektionens verksamhet kan man även läsa  Verksamhetsplanen 2019 (för tidigare verksamhetsplaner samt budget se sektionens Drive).

Sektionens verksamhet regleras av Fysiksektionens Stadgar och Fysiksektionens Reglemente.