Näringslivsnämnden

Om Näringslivsnämnden FN

Fysiksektionens Näringslivsnämnd, FN, arbetar för att du som F-teknolog ska kunna lära känna dina eventuella framtida arbetsgivare. Vi anordnar arbetsmarknadsdagen, lunchföreläsningar, pubar, annonsering och annat som gör att studenter och företag får bättre kontakt med varandra. Näringslivsutskottet är bron mellan studie- och arbetslivet.

Vill du ta del av jobberbjudanden, företagsbesök och stipendier från företag som söker studenter som läser teknisk fysik eller teknisk matematik? Anmäl dig då till vår maillista!

Vill du hjälpa till och jobba med näringslivsfrågor på Fysiksektionen? I så fall är vi mycket intresserade av ditt engagemang. Sektionsengagemang är ett utmärkt sätt att hitta nya vänner och lära sig nya färdigheter, men det är också något som många arbetsgivare värderar högt vid rekrytering. Vill du engagera dig i Näringslivsnämnden,  eller har du några frågor eller funderingar? Skicka gärna mejl till fnordf@f.kth.se!

Om Fusion

Den 23 januari 2024 har Fysiksektionen vår arbetsmarknadsdag, Fusion! Fusion är en mässa för studenter på Teknisk Fysik och Teknisk Matematik. På mässan kommer ni studenter få chansen att presentera er för företag och lära er mer om deras verksamhet och arbetsmöjligheter såsom sommarjobb och exjobb. Läs mer om Fusion här.

Om F.Cap

Fysiksektionens Kapitalförvaltning (F.Cap) är en undergrupp av FN som förvaltar en del av Fysiksektionens pengar genom en studentdriven aktiv investeringsfond. Syftet bakom Fysiksektionens kapitalförvaltning är förvaltning, utbildning och inkludering.

Den löpande verksamheten består av att nämndens medlemmar (Analytiker) analyserar olika investeringsmöjligheter (börsnoterade bolag och fonder) och presenterar dessa under regelbundna pitchmöten, vartefter en Investeringskommitté ledd av F.Cap:s ordförande (Portföljförvaltaren) fattar beslut om investering.

Du kan läsa mer om F.Cap:s organisation, syfte och löpande verksamhet i F.Caps verksamhetspolicy.

Du kan följa F.Cap:s publicerade analyser och innehav på vår hemsida: https://www.kthsif.com.

För företag

Kommer du från ett företag? Mer information finns på den här sidan.