Kommunikationsnämnden har som uppgift att upprätthålla en kontakt mellan alla i och utanför sektionen på ett snyggt och professionellt sätt.
Det är vi som tillsammans sköter om hemsidan, Facebooksidan, Nyhetsbrev och Instagram så att alla kan ta del av vad som händer på sektionen.

Om du tycker det är kul att fotografera evenemang, skriva artiklar till sektionsmedlemmar eller att styra upp hur kommunikationen i sektionen ska gå till så får du gärna vara delaktig.

Du kan nå oss på kommunikation@f.kth.se eller genom våra individuella kontaktuppgifter här på sidan.