OBS – Denna sida är under uppdatering.


Festanmälan
Brandskydd inför fest (SBA)

THS rutin för systematiskt brandskydd
Mer om brandskydd går att finna på THS hemsida.

Officiella mallar

Grafisk profil

Fysiksektionens grafiska profil i LaTeX

Fysiksektionens grafiska profil finns implementerad i LaTeX-paketet fstil. Du kan ladda ner den senaste versionen av paketet här – om du är osäker på hur det fungerar, packa upp alla filerna ur zip-arkivet och lägg filerna direkt i samma mapp som din .tex-fil. Sedan skriver du

\usepackage{fstil}

i din .tex-fil för att använda stilmallen.

För att kompilera sektionens Styrdokument (TeX-klass, .zip)

Sektionsmöten

Motion, TeX-mall (.zip)
Fullmakt
Reservation

Administration

Nyckelkvittens
Utlägg (Fyll i en om du vill ha pengar av någon kassör för något utlägg).
Interndebitering (För de som bokför saker, när de skall debitera internt)
Ekonomiska TeX-filer (.zip)

Övrigt

SCI-skolans centrala blankettsida
Mall för att göra Sångblad (TeX-klass, instruktioner) [Utdaterad]