Evenemang och brandskydd

Festanmälan – Eller hittas under “Ansökan om sammankomst – student” i KTHs blankettarkiv.
Checklista brand inför fest och event.

KTHs & THSs sida för systematiskt brandskyddsarbete
KTHs sida om brandsäkerhet

Om utbildningar FEST och STAD kontakta styret@f.kth.se.

Officiella mallar

Sektionsmöten

Mall för motionLadda ner eller Kopiera under “Arkiv” menyknappen. Kontakt: styret@f.kth.se.
Fullmakt under möten – För att överlåta din röst (eller annan rättighet) till någon du litar på under ett möte.
Reservation vid belsut – För att reservera dig mot ett beslut, om du vill att det noteras att du inte gick med på det.

Administration

Utlägg – Fyll i en om du vill ha pengar för något du köpt åt Fysiksektionens vägnar, lämnas i facken i grupprummet i sektionslokalen.
Kontakt: kassor@f.kth.se
Dokument om utlägg.

Grafisk profil

Grafiska profilen hittar du under resurser på hemsidan, eller här.

(Den gamla grafiska profilen i LaTeX (aka f-stil) finns här, samt kompletterade här.)

Övrigt

SCI-skolans centrala blankettsida
Mall för att göra Sångblad (TeX-klass, instruktioner) [Utdaterad]