Festanmälan
Brandskydd inför fest (SBA)

THS rutin för systematiskt brandskydd
Mer om brandskydd går att finna på THS hemsida.

Officiella mallar

Grafisk profil

Fysiksektionens grafiska profil i LaTeX

Fysiksektionens grafiska profil finns implementerad i LaTeX-paketet fstil. Du kan ladda ner den senaste versionen av paketet här – om du är osäker på hur det fungerar, packa upp alla filerna ur zip-arkivet och lägg filerna direkt i samma mapp som din .tex-fil. Sedan skriver du

\usepackage{fstil}

i din .tex-fil för att använda stilmallen.

För att kompilera sektionens Styrdokument (TeX-klass, .zip)
Fysiksektionen grafiska profil (Word-mallar)

Sektionsmöten

Motion, TeX-mall (.zip)
Fullmakt
Reservation

Administration

Nyckelkvittens
Utlägg (Fyll i en om du vill ha pengar av någon kassör för något utlägg).
Interndebitering (För de som bokför saker, när de skall debitera internt)
Ekonomiska TeX-filer (.zip)

Övrigt

SCI-skolans centrala blankettsida
Mall för att göra Sångblad (TeX-klass, instruktioner) [Utdaterad]

Logotyper

Brevhuvud
Kugghjul
Mall för att göra märken till förtroendevalda

Denna mall kan användas för att skapa märken till förtroendevalda.
sektionsmärken_mall

Typsnittet är Trajan Pro och märkets dimensioner bör vara 6cm x 1.5cm.