Konsulatet

Konsulatet är Fysiksektionens sektionslokal, och ligger bakom M-husen på KTH Campus. Hit söker sig många Fysiker under luncherna för att värma sin mat och umgås med andra. I Konsulatet kan man studera, fika, spela spel, ha filmkväll, eller varför inte bara hänga där när man har tråkigt. I Konsulatet är det nästan alltid livligt, förutom tidigt på morgonen och möjligtvis på söndagar.

I Konsulatet finns vattenkokare med gratis te och möjlighet till billigt kaffe. För att göra Konsulatet ännu bättre finns godishyllan med läskkylen intill. Här finns alltid billig, kyld läsk samt billig konfektyr eller godis, exempelvis 6kr för en delicatobit. Även en fryslåda med frysmat i frysen är kopplad till godisskåpets verksamhet om man inte orkar gå till Valhallavägen för att köpa lunch.

Regler i Konsulatet

För att säkerställa en trevlig studie- och casual-hängmiljö har Fysikrumskommittén (FRum) regler för hur Konsulatet används och underhålls. Läs gärna reglerna nedan, och om något verkar tveksamt får du gärna kontakta FRum på frum@f.kth.se så att vi kan förtydliga det! De viktigaste reglerna kommer först (reviderade VT19).

Allergier

Då Konsulatet ska vara en öppen miljö för samtliga sektionsmedlemmar råder det förbud mot nötter i lokalen. Detta inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsat till, jordnötter, hasselnötter, mandlar och pinjenötter. Andra typiska allergener är också förbjudna, här förväntas man använd sunt förnuft. Vid brott mot dessa regler kan ansvarig person bli avvisad från lokalen.

Städning

FRum ansvarar för sektionslokalen, men vi är inte sektionens städare! Grundregeln är att alla som vistas i Konsulatet ska bidra till att det blir lite renare än det var när de kom.

Var och ens uppgift:

 • Diska och torka av borden. Ställ porslinet på tork i diskställen och besticken i bestickställen. Börjar de bli fulla bör du tömma dem.
 • Ta ut soporna och byta sopsäckar när dessa börjar bli fulla.
 • Rengör spisen efter användning.
 • Städa upp efter din egen nedskräpning och andras kvarglömda disk.
 • Rapportera till FRum om något saknas eller inte fungerar.
 • Lämna ej kvar föremål på bänkar och bord efter användning. Allt ska in i skåp och lådor, utom sådant som uppenbart inte ska in i ett skåp eller en låda.
 • Torka av bord och bänkar, speciellt om det behövs.

Vill en tjäna enkla pengar kan en med fördel ta panten ur behållaren och gå och panta. Pantaren gör med pant-pengarna vad hen vill.

Personliga prylar

 • Personliga föremål får inte förvaras i Konsulatet utan GK:s tillåtelse. Beslagtagna personliga föremål återfinns antingen hos FRum eller på KTH:s upphittatavdelning. Undantaget är matlådor, som får förvaras i FRum-kylen.
 • Personliga matvaror skall tydligt märkas med namn, och förvaras på sådant sätt att de inte kan läcka. FRum reserverar sig rätten att slänga vad som helst i kylen.
 • Otjänlig mat slängs.
 • Omärkt mat tillfaller upphittaren.
 • Omärkta och/eller odiskade matlådor tillfaller FRum/slängs.

Affischeringsregler

Affischer i Konsulatet är ett av de effektivaste sätten att nå ut till sektionens medlemmar. Konsulatet har två affischeringsytor, båda i anslutning till entrén. Affischer får sättas upp av sektionens medlemmar, men du som affischör bör be om tillstånd av GK eller CdA, dessa nås smidigast på frum@f.kth.se. Beskriv affischens innehåll (eller inkludera den) och syfte. Affischering åt företag får endast göras i samråd med Näringslivsutskottet (FN).

 • Affischer sätts upp endast vid förmärkta affischeringsytor, FRum kan ge undantag till detta på särskilda grunder.
 • Affischör skall tydligt framgå på affischen.
 • Affischer ska sättas upp med häftmassa. Det finns på affisheringsytan eller i nedre hyllan i bokhyllan. Affischören använder inte tejp, då detta lämnar märken på väggen. Om häftmassa saknas, kontakta FRum.
 • Affischören ansvarar för att ta ner sin affisch när denna ej längre är aktuell.
 • FRum förbehåller sig rätten att ta ner affischer utan förvarning.

Bokning och tillträde

Konsulatets olika utrymmen kan bokas av sektionsmedlemmar här. Konsulatet kan även bokas av externa parter, men då måste detta ske genom att kontakta FRum. Även när Konsulatet är bokat har normalt alla Fysiker tillträde dit, men de förväntas visa hänsyn. Dispens kan dock under särskilda omständigheter ges av GK. Alla övriga regler angående Konsulatet gäller fortfarande vid bokning så länge detta är rimligt.

 • Bokningar av Konsulatet måste godkännas av FRum.
 • Den som bokar Konsulatet har inte rätt att föra ut några inventarier (möbler, glas, grytor) utan tillstånd av GK.
 • Skall alkohol serveras i Konsulatet måste detta ske i samarbete med klubbmästeriet (fkm*).
 • Bokare skall lämna konsulatet renare än det var vid tillträde. Betrakta detta som hyra.
 • Överbliven mat efter ett evenemang får lämnas i FRum-kylen, men ska då tydligt märkas upp som gratis. Mat som rimligtvis inte kommer ätas upp skall dock slängas.
 • Efter avslutat evenemang skall möbleringen i lokalen återställas.

Övrigt

 • Dricksglas och bestick ska tas tillbaka omedelbart efter användning om de förs ut.
 • Vill du låna Konsulatets inventarier som köksutrustning, dryckeskaraffer eller dylikt ska GK godkänna detta först.

Konsulatets adress är Brinellvägen 89, 114 28 Stockholm. Post till sektionen skickas dock alltid till sektionens brevfack, se sidan Kontakt.