Vad är F.dev?

F.dev är sektionens programerings- och mjukvarugrupp. Vad som innefattas i det definierar vi lite själva och det har gjort att vi tagit oss an projekt som anmälningssystem under mottagningen, underhåll av hemsidan, användarhantering i sektionens Google-integration, och mycket mer. Det händer även att vi ordnar event såsom workshops, lunchföreläsningar eller annat. F.dev är en undergrupp till sektionens kommunikationsnämn Fcom.

Just nu rekryterar F.dev till ett eller flera av projekten! Kolla in dem och ansök nedan.