Vad är F.dev?

F.dev är sektionens programerings- och mjukvarugrupp. Vad som innefattas i det definierar vi lite själva och det har gjort att vi tagit oss an projekt som anmälningssystem under mottagningen, underhåll av hemsidan, användarhantering i sektionens Google-system, och mycket mer. Det händer även att vi ordnar event såsom workshops, lunchföreläsningar eller annat. F.dev är en undergrupp till sektionens kommunikationsnämn Fcom.