Handlingsplan och uppförandepolicy

Fysiksektionen ska vara en sektion som är inkluderande och trygg för alla. Alla har rätt att bli bemötta med respekt och ska känna sig välkomna och trygga på sektionens aktiviteter samt i sektionslokalen. För att detta ska uppnås så har Fysiksektionen tagit fram en uppförandepolicy som går att hitta här.

Upplever du att du har blivit dåligt behandlad? Du kan anmäla det genom att maila till styret@f.kth.se. Är det någon i styrelsen som du vill anmäla? Då nås enskilda styrelsemedlemmar via de här adresserna:

Ordförande – jjl@fysiksektionen.se

Vice ordförande – eskilny@fysiksektionen.se

Kassör – lskare@fysiksektionen.se

Ledamot studiesocialt – madeli@fysiksektionen.se

Ledamot – ebbalo@fysiksektionen.se

Ledamot – johsc@fysiksektionen.se

Ledamot – martengf@fysiksektionen.se