Här publiceras årets och fjolårets protokoll och möteshandlingar från sektionsmöten (SM) och styrelsemöten (STYM) löpande.

Äldre möteshandlingar finns sektionens Drive

Sektionsmöten 2018

SM 1, 22-02-2018
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (N/A)

SM 2, 26-04-2018
Kallelse: (N/A), Handlingar (N/A), Protokoll (N/A)

Styrelsemöten 2018

STYM 1, 12-02-2018
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 2, 9-04-2018
Kallelse (N/A), Handlingar (N/A), Protokoll (N/A)

STYM 3, 14-05-2018
Kallelse (N/A), Handlingar (N/A), Protokoll (N/A)

Sektionsmöten 2017

SM 1, 2017-02-20
Kallelse: (N/A), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 2, 2017-05-03
Kallelse: (N/A), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 3, 2017-09-27
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 4/Budget-SM, 2017-11-01
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 5/Val-SM, 2017-11-28
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

Styrelsemöten 2017

STYM 1, 2017-01-20
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 2, 2017-02-09
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 3, 2017-03-02
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 4, 2017-04-04
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 5, 2017-04-27
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 6, 2017-05-22
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 7, 2017-09-13
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 8, 2017-10-31
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 9 2017-12-13
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)