Här publiceras årets och fjolårets protokoll och möteshandlingar från sektionsmöten (SM) och styrelsemöten (STYM) löpande.

För äldre möteshandlingar frågas styret@f.kth.se

Sektionsmöten 2023

SM1, 2023-02-22
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM2, 2023-03-22
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM3, 2023-05-03
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM4, 2023-09-27
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf)

 

 

 

Datum för efterföljande SM fastslås senare.

Styrelsemöten 2023

STYM1, 2023-01-23
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM2, 2023-02-13
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM3, 2023-05-26
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM4, 2023-06-12
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

 

 

Datum för efterföljande STYM fastslås senare.

 

 

 

 

Sektionsmöten 2022

SM1, 2022-02-16
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM2, 2022-03-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM3, 2022-05-11
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM4, 2022-09-21
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM5, 2022-11-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM6, 2022-12-14
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

Styrelsemöten 2022

STYM1, 2022-01-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM2, 2022-04-25
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM3, 2022-09-06
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM4, 2022-10-06
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM5, 2022-12-01
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

 

 

 

 

Sektionsmöten 2021

SM1, 2021-02-03
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM2, 2021-03-29
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM3, 2021-05-19
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM4, 2021-09-13
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll(.pdf)

SM5, 2021-10-04
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll(.pdf)

SM6, 2021-12-02
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll(.pdf)

Styrelsemöten 2021

STYM1, 2021-01-25
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM2, 2021-03-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM3, 2021-05-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM4, 2021-09-27
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM5, 2021-12-14
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)