Här publiceras årets och fjolårets protokoll och möteshandlingar från sektionsmöten (SM) och styrelsemöten (STYM) löpande.

Äldre möteshandlingar finns under Äldre möteshandlingar

Sektionsmöten 2017

Styrelsemöten 2017

STYM 6, 2017-05-22
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)
STYM 5

STYM 4
STYM 3
STYM 2
STYM 1