Här publiceras årets och fjolårets protokoll och möteshandlingar från sektionsmöten (SM) och styrelsemöten (STYM) löpande.

Äldre möteshandlingar finns sektionens Drive

Sektionsmöten 2019

SM 1, 2019-02-06
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 2, 2019-04-04
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 3, 2019-05-08
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 4, 2019-10-02
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 5, 2019-11-06
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 6, 2019-12-04
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

 

Datum för efterföljande SM fastslås senare.

 

Styrelsemöten 2019

STYM 1, 2019-01-22
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 2, 2019-02-19
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 3, 2019-03-28
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 4, 2019-05-02
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 5, 2019-09-16
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 6, 2019-10-07
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 7, 2019-11-04
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 8, 2019-12-13
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

 

 

 

 

Sektionsmöten 2018

SM 1, 2018-02-22
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 2, 2018-04-26
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 3, 2018-10-11
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 4, 2018-11-21
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

SM 5, 2018-12-10
Kallelse: (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

Styrelsemöten 2018

STYM 1, 2018-02-12
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 2, 2018-04-09
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 3, 2018-05-14
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 4, 2018-09-24
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)

STYM 5, 2018-11-23
Kallelse (.pdf), Handlingar (.pdf), Protokoll (.pdf)