Fysikalens Skiftesgasque

Det är dags att säga hejdå till Fysikalen Shelley och hej till Fysikalen Maria & Elisabeth. Vi gör det med ett BARNKALAS!!! Alla är välkomna: oavsett om du är gammal fysikalare, ny fysikalare, vill vara med, bara var med på ett hörn senast, eller om du helt enkelt bara tycker om oss 🙂 Vi ses

Läs mer

Sektionsmöte 1

Måndagen den 20 februari sker årets första sektionsmöte! Det kommer bland annat göras spännande ändringar i styrdokument och fyllnadsval till funktionärsposterna FINTO (Internationellt ansvarig) och Kommunikationsnämndens ordörande. Mötet börjar 17:23 och är i Konsulatet. Handlingar går att hitta här. För att få gratis mat på mötet krävs att du matanmäler dig. Det kan du göra

Läs mer

Kamratstipendiet 2017

Det är dags att utse vilka Fysiksektionens ska nominera som mottagare av THS Kamratstipendium! Stipendiets syfte är att uppmärksamma och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner och upp till tre personer kan få stipendiet från varje sektion. Nu vill vi ha in nomineringar från er på personer i sektionen som ni

Läs mer

Arbetsmarknadsdag på SU – Matematiska institutionen

Matematiska institutionen och Fysikum anordnar nu på onsdag en arbetsmarknadsdag för studenter och lärare, som kan vara intressant för oss fysiker, med inbjudna alumner som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om vad de jobbar med idag. Arbetsmarknadsdagen arrangeras den 8 februari mellan 9:30-15:00 i sal 15, hus 5, Kräftriket. Se www.math.su.se/arbetsmarknadsdag för

Läs mer

Drinkskola med fkm*

Lördagen den 11/2 anordnar fkm* en drinkskola för alla som är intresserade av att göra och pröva drinkar av olika slag. Det är öppet för alla på Fysiksektionen och kommer kosta kring 100 kr. Aktiva i fkm* går istället gratis. Efter drinkskolan är alla deltagare välkommna till Nymble för att basta tillsammans. Det går också

Läs mer

Rekryteringen är igång!

Om mindre än sju månader inträffar ett av de största och, enligt många, roligaste evenemangen på hela KTH – mottagningen, såklart! Det är de två veckorna i slutet på augusti då vi välkomnar de nyantagna till sektionen och programmet och ger dem ett så varmt välkomnande som vi kan. För att kunna göra det behöver

Läs mer

Ny FN-sida på Facebook!

FN, Fysiksektionens Näringslivsutskott, har en ny sida på Facebook. Där kommer det kontinuerligt att postas information från FN om event, jobbannonser mm. Gå in och gilla den här: Fysiksektionens Näringslivsutskott För frågor eller funderingar går det utmärkt att skicka ett meddelande på Facebook till sidan eller någon av FNs medlemmar, eller maila naringsliv@f.kth.se.

Styrelsemöte 1

Nästa fredag är det dags för Styret att ha sitt första beslutsmässiga möte! Om du är intresserad av vad Styret håller på med, eller inte har något bättre för dig en fredagskväll, så är det bara att dyka upp i Konsulatets grupprum kl 17:23 fredagen den 20 januari! Föredragningslista till mötet finns att hitta här.

Tyck till om FN

FN, Fysiksektionens näringslivsutskott, är kanske som väntat den främsta kommunikationskanalen mellan studenter och näringsliv på Teknisk Fysik. För att FN ska vara så bra som möjligt för både studenter och företag är det viktigt att vi i FN vet vad ni studenter vill ha! Ta därför gärna någon minut ur tentapluggandet och svara på denna

Läs mer

Ombyggnad av AlbaNova-biblioteket

Som ni kanske har hört så ska en del av AlbaNova-biblioteket göras om till studieplatser. Arbetet har kommit såpass långt att det finns förslag på hur ombyggnaden eventuellt ska se ut (se bilaga längst ner), och projektgruppen behöver nu feedback från studenter om vad som kan förbättras, innan den 15 januari. Ifall man har åsikter

Läs mer