Sektionsmöte 1

Hej sektionen! Det är dags för årets första sektionsmöte, SM1! Mötet äger rum i konsulatet torsdagen den 22a februari kl. 17:23. På mötet kommer vi bland annat prata verksamhetsplan och göra andra läsningen av tidigare föreslagna stadgeändringar. Matanmälan sker här. Notera att då vi beställer mat är det extra viktigt att matanmäla sig för att slippa gå hungrig! Handlingar hittas

Lär mer

Sök de större ansvarsposterna i Mottagningen 2018

Mottagningsåret har nu börjat på riktigt! Från idag, fram till tisdagen den 27:e februari kan du nu söka de större ansvarsposterna i Mottagningen. De posterna som går att söka nu är: Förfadder Mediafadder Butler Sångföhs Spexföhs Stugföhs/Skogsföhs/Arrangör av stuggasquen Cyberföhs/Arrangör av nØlLanet Ettans fest nØllegasuen nØllebanquetten Stuggasquen/Stugföhs Alumnievent Gykelskola Varning på stan nØlLan/Cyberföhs Matberedare Vettiquetteföreläsning Hälsa-och-balans-föreläsning Studietekninkföreläsning Vill du också

Lär mer

Let´s go on a digital journey!

Come with us to London for an interesting and fun weekend. You will experience first-hand how McKinsey helps transform industries and also gain insights in emerging tech trends and their impact on business and society. We are looking forward to getting to know you! Apply online by February 23: [www.mckinsey.com/digitalweekend]www.mckinsey.com/digitalweekend Please contact us if you have any questions: [sc-digitalweekend@mckinsey.com]sc-digitalweekend@mckinsey.com Best,

Lär mer

Kamratstipendiet 2018

Det är dags att utse vilka Fysiksektionens ska nominera som mottagare av THS Kamratstipendium! Stipendiets syfte är att uppmärksamma och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner och upp till tre personer kan få stipendiet från varje sektion. Nu vill vi ha in nomineringar från er på personer i sektionen som ni tycker är värda det här

Lär mer

Sektionsvalet 2017 klart!

Nu är valet klart, och våra förtroendevalda har utsetts. Dessa är följande: Ordförande: Fred Lindahl Vice Ordförande: Hanna Linn Kassör: Mikael Lyth Sekreterare: Ebba Ahlgren Cederlöf Utbildningsledamot: Theodor Staffas Studiesocial Ledamot: Jonathan Johansen Näringslivsledamot: Nils Wägmark Föhseriet: Dudu Zuo, Oscar Johanson Elling, Eric Landström Fadderiet: Leo Frode, Hugo Härmark, Christoffer Ejemyr Generalkonsul: Hanna Lindahl Generalsekreterare: Marcus Wejdelind FN Kassör: Lara

Lär mer

Val-SM – Sektionsmöte 5

Hej sektionen! Det kallas nu till Val-SM, det vill säga årets 5:e sektionsmöte för i år. Val-SM äger rum i konsulatet tisdagen den 28:e november kl. 17:23. På mötet kommer bland annat resultatet från förtidsvalet presenteras och fyllnadsval till de poster som fortfarande står tomma kommer hållas. Vill du motionera om något skickar du din motion till styret@f.kth.se senast tisdag

Lär mer

Ändrad tillgång till datasalar nattetid

Från och med den 1 december 2017 kommer KTH begränsa antalet datasalar som är öppna på natten. De datasalar som som är tillgängliga kvälls-, nattetid och helger kommer att ha de programvaror som finns inom utbildningsområdena. Besöks- och inloggningsstatistik har analyserats för att säkerställa relevant IT-stöd. De nya reglerna följer: Datorsalarna med begränsad tillgänglighet ska vara tillgängliga för studenter helgfria

Lär mer

INFORMATION OM HÖSTENS VAL PÅ THS/INFORMATION ABOUT ELECTIONS AT THS

ENGLISH BELOW Valberedningen på THS lyser just nu höstens val till kårledningen! Posterna är arvoderade heltidsarbeten som innebär att man tar en paus från studierna under ett år och arbetar inom kåren. Samtliga poster ger stora erfarenheter som kan vara meriterande i framtida arbetssökande. Gyllene möjligheter, med andra ord! De tillgängliga posterna till kårledningen är: Mottagningssamordnare Chef för utbildningsinflytande Evenemangschef

Lär mer