Sammanfattning av studentenkät

I februari skickade styrelsen ut en enkät till alla medlemmar och studenter på program tillhörande Fysiksektionen. Enkäten var indelad i tre delar: Studier och mående, Allmänt om Fysiksektionen och Kommunikation från sektionen. Total svarade 131 studenter på enkäten, varav 116

Läs mer

Numerisk analys söker assistenter!

KTH-studenter som är intresserade av att arbeta som övningsassistenter eller labassistenter i grundkurser i numerisk analys kan söka tjänsten “Amanuenser sökes till institutionen för matematik 2021” (referensnummer S-2021-0236) som finns på KTHs intranät: https://intra.kth.se/anstallning/lediga-jobb-internt. Ange i ansökan vilken del av Matematik ansökan

Läs mer

Välkomna till STYM3

Välkomna till STYM3 (Styrelsemöte 3)! På det här styrelsemötet kommer vi bland annat diskutera ett namnbyte av Aktivitetsnämndens officiella förkortning, göra tillägg till PM för Ekonomi och ta upp frågor om gästmedlemskap. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har

Läs mer

Välkommen till SM3!

För att rädda världen har styrelsen tagit fram en klimat- och miljöpolicy som vi kommer diskutera på SM. Dessutom kommer vi rösta om en stadgeändring angående sektionsvalet, så se till att stå upp för demokratin och dyk upp. För att

Läs mer

F.dev rekryterar

Är du intresserad av programmering? Sugen på att ta dig an ett stort projekt tillsammans med andra i sektionen? Då letar vi efter dig! F.dev, sektionens programmerings-gäng, jobbar febrilt på det ambitiösa projektet att skriva en ny hemsida till sektionen.

Läs mer

Studie om introduktion till arbetslivet

Avslutar du dina studier under 2021? Vill du bidra till att förbättra introduktionen in i arbetslivet? BakgrundVi är en forskargrupp från Karolinska Institutet som är intresserade av nya professionellas erfarenheter under deras första tid i arbetslivet. Vilket är studiens syfte?Vi

Läs mer

Förlängd ansökningsperiod kårfullmäktige

Ansökningsperioden till kårfullmäktige har förlängts, sök senast den 27 april. Undrar du mer om vad man gör som kårfullmäktige?Information på svenska: https://docs.google.com/…/1kjgicdBm3SsrI6…/edit…Information på engelska: https://docs.google.com/…/1w2i1Fb9508bl153XV…/edit

På Spåret med fkm* och The Force

 Vart är vi på väg?Till På Spåret-APA med fkm* och The Force på Discord! En underbar kväll fylld av frågefilmer, svåra 10-poängare och ordlekar!  När är vi på väg?Den 4 maj kl.17:23 öppnar Discord som vanligt! Vid 18:00 börjar programmet.

Läs mer

Sök kårfullmäktige i THS!

Kårfullmäktige (KF) är den högst beslutande instansen som funkar som kommunfullmäktige, där varje sektion har representanter som väljs av THS medlemmar. På KF diskuteras allt mellan Nymbles lokaler, inrättande av nya sektioner, val av kårstyrelse och kårpresidiet. Mycket ligger också

Läs mer

Syjunta med styret och fkm*

Styret och fkm* presenterar: Syjunta på tisdags-APA:n!Vill du finna din inre sytant? Har pandemin gjort att din sytakt stannat av? Frukta ej! Syjuntan är äntligen här! Kom på tisdags-APA och sy på alla dina märken som ligger och samlar damm!

Läs mer