SM1

***English below*** Varmt välkomna till SM1! Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor.Var: Konsulatet (Brinellvägen 89)När: Torsdag den 30:e januari 17:23På årets första sektionsmöte kommer bland annat verksamhetsplanen diskuteras och fyllnadsval ske, så om

Läs mer

Ansökan till poster

Hej alla fysiker! Hoppas att tentaperioden går/har gått bra. Vi i styret vill låta hälsa att det nu finns ett formulär nedan för er som är intresserade av att söka till det kommande årets STYM-valda poster. Där står det lite

Läs mer

FINTs logotyp

Rekrytering till Internationella nämnden (FINT) VT20

FINT rekryterar! Vi verkar för ökad sammanhållning mellan studenterna på Fysiksektionens anknutna masterprogram, oavsett deras tidigare bakgrund, samt utbytesstudenter med matematik och fysik som huvudämnen. Vi gör detta genom att arrangera evenemang – allt från pubar till påskäggsjakter och museibesök

Läs mer

Lunchföreläsningar Fusion 2020

Nu närmar sig Fusion med stormsteg och i samband med det erbjuder vi tre lunchföreläsningar. Det är Sveriges Ingenjörer, If och Ericsson som kommer och presenterar sig. Datumen är som följer,Sveriges Ingenjörer, 20 JanuariIF, 21 JanuariEricsson, 22 JanuariSedan kan ni

Läs mer

Tentagasque 2: Sagan om Kons

———— ENGLISH BELOW ———— Yes we had one, but what about second Tentagasque? Campus har förändrats.Vi känner det på ölen.Vi känner det i jorden.Vi känner doften av billys i luften. Det började med skapandet av De stora sektionslokalerna. Smörjkammaren gavs

Läs mer

STYM8 – årets sista!

***English below***Varmt välkomna till STYM8!Kom och ta farväl av Fysiksektionens styrelse 2019 när vi drabbar samman för sista gången.Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Fredag 13/12 17:23 Var: Kons Har du någon

Läs mer

Utvärdering av mottagningen 2019

Mottagningen 2019 är nu över! Vi vill tacka för oss och gratulera F-19 Fasett till årskursnamnet. Tidigt nästa år kommer vi att hålla en vernissagepub då vi släpper årets bilder men redan nu kan ni läsa om hur det har

Läs mer

Lunchföreläsning Sunstone 12/12

Den 12 december kommer Sunstone till KTH och teknisk fysik och presenterar sig själva. Sunstone Systems AB är ett IT-konsultföretag inom systemutveckling och systemintegration med uppdrag främst för mediaföretag. Uppdragen gäller alla delar av ett system, från databas till användargränssnitt,

Läs mer

Skandal!

Plats och tid: onsdag 4:e december kl. 18:30 – 20:30 i Nymble, nya matsalen. Jämställdhetsnämnder från fyra sektioner har slagit sig samman och välkomnar nu stolt produktionen Skandal! till KTH! Med komedi, intellekt, sång och dans skildrar de två erfarna

Läs mer

FRums Joulemiddag

Det har blivit dags för FRums Joulemiddag!Vill du gå på Fysiksektionens mest energifyllda sittning? Inte energifylld på det sättet som du kanske tänker dig, utan energifylld i den bemärkelsen att sittningens mat innehåller mest kalorier av alla året sittningar. Fysiks

Läs mer