Om Studienämnden FSN

Fysiksektionens studienämnd – FSN – är den nämnd inom sektionen som ansvarar för studiebevakningen. Syftet med arbetet är att programmen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik på KTH ska ha högklassig utbildning och undervisningsmiljö samt ha gott anseende. För att nå våra mål samlar vi kontinuerligt in åsikter om utbildningen och förmedlar dessa till KTH, genom att tillsätta kursnämnder i samtliga obligatoriska kurser på grundnivå. Kursnämnder är en länk mellan lärare och studenter på programmet, och förutom att samla in åsikter skriver de även kursutvärderingar efter avslutad kurs.

FSN arrangerar även studierelaterade evenemang, hjälper studenter med studenträttsliga frågor och fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens medlemmar och THS. I slutet av varje läsår utser FSN Årets Lärare, Årets Assistent och delar ut utmärkelsen En Fjäder i Hatten till lärare och assistenter på utbildningens basblock som gjort den bästa lärarinsatsen under året. Utdelningen av utmärkelserna sker vid en högtidlig ceremoni.

Engagera dig

Vill du engagera dig i studiebevakning? Vill du ha hjälp eller råd om vad du har för rättigheter i studielivet? Då är FSN nämnden för dig. Nedan följer en lista på olika poster och projekt inom FSN. Fyll i intresseanmälan, mejla nämndens ordförande eller hugg tag på en av oss i Kons om du vill vara med i vårt arbete!

Poster innebär ett litet större ansvar än projekt, men även de som gör projekt blir inbjudna till FSN:s interna möten under projekttiden, där vi diskuterar allt från uppflyttningskrav till hur vi vill påverka kurserna över en längre tid. Projekten kan göras av en eller flera personer. För att söka ett projekt mejla fsn@f.kth.se, ange namn, årskurs, projekt och ev. idéer. Om du har ett annat förslag på ett projekt, hör av dig då med!

Bra information

Slack: Maila fsn@f.kth.se för att få tillgång
 
 
 
 
 

Mer detaljer och viktig information om exempelvis hur KTH förhåller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring corona hittar ni under Resurser.


Valda poster

SNO

Studienämndsordförande. Väljs av SM.

VSNO

Vice studienämndsordförande. Väljs av STYM.

F-PAS

Programansvarig Student för Teknisk fysik. Väljs av SM.

TM-PAS

Programansvarig Student för Teknisk matematik. Väljs av SM.

Kommunikatör

Väljs av nämnden. Sköter studienämndens hemsida.

Bibliotekarie

Väljs av nämnden. Sköter bokhyllan i Kons.

Fikaansvarig

Väljs av nämnden. Fixar fika till årskursforum.

Studiebevakning

Kursnämnd

Väljs inför varje kursomgång och fungerar som mellanhand i kommunikationen mellan kursdeltagare och kursansvariga. Läs mer!

Årskursrepresentant

En brygga mellan kursnämnd, kursansvariga och Studienämndens ledning. Vid flera intresserade väljs Åkrep på årskursforum. Läs mer!

Master Program Representative

Representative of the students in the master programs. Read more!

Projekt

Artikel i The Force

För dig som vill skriva en text om FSN som publiceras i The Force, Fysiksektionens tidning. Den ges ut några gånger per år och är ett utmärkt tillfälle för oss att visa sektionen hur kul vi har det och alla de viktiga sakerna vi gör! Du har relativt fria händer.

Lunchföreläsning

Har du en favoritföreläsare? Eller tycker du att något särskilt ämne är oerhört intressant? Gillar du mat? Projektet innebär praktiskt att hitta en föreläsare, boka en sal, göra ett event med FSN:s Facebook, lägga upp en matenkät och ordna mat.

Statistik

Vi har alla undrat hur det har gått för dem andra på kontrollskrivningen, inlämningen eller tentan. Vi vill ha dig som vill gräva fram statistiken och visualisera den i överskådliga diagram, med målet att göra den tillgänglig här på hemsidan.

Fika

Tycker du att FSN förtjänar mer fika? Det gör vi med. Drömmen är fika vid alla sammankomster. FSN har en fikaansvarig som primärt jobbar med fika inför årskursforumen, men FSN ses ju oftare än så. Detta är ett kul projekt för dig som vill vara närvarade i FSN, och som gillar fika.