Nyfiken på studienämndsarbete? Fyll i här så hör vi av oss!

Fysiksektionens studienämnd – FSN – är den nämnd inom sektionen som ansvarar för studiebevakningen. Syftet med arbetet är att programmet Teknisk Fysik på KTH ska ha högklassig utbildning och undervisningsmiljö samt ha gott anseende.

För att nå våra mål samlar vi kontinuerligt in åsikter om utbildningen och förmedlar dessa till KTH, genom att tillsätta kursnämnder i samtliga obligatoriska kurser på grundnivå. Kursnämnder är en länk mellan lärare och studenter på programmet, och förutom att samla in åsikter skriver de även kursutvärderingar efter avslutad kurs.

FSN arrangerar även studierelaterade evenemang, hjälper studenter med studenträttsliga frågor och fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens medlemmar och THS.

I slutet av varje läsår utser FSN Årets Lärare, Årets Assistent och delar ut utmärkelsen En Fjäder i Hatten till lärare och assistenter på utbildningens basblock som gjort den bästa lärarinsatsen under året. Utdelningen av utmärkelserna sker vid en högtidlig ceremoni.

Vill du engagera dig i studiebevakning? Vill du ha hjälp eller råd om vad du har för rättigheter i studielivet? Just nu rekryterar vi! Fyll i enkäten ovan så kontaktar vi dig. Eller kontakta studienämndens ordförande på sno@f.kth.se!

Du hittar arbetsbeskrivningar för
Kursnämnd

Master Program Representative

Årskursrepresentant