Studienämnden

Om Studienämnden FSN

Fysiksektionens studienämnd, FSN, är den nämnd inom sektionen som ansvarar för studiebevakningen. Syftet med arbetet är att programmen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik på KTH ska ha högklassig utbildning och undervisningsmiljö samt ha gott anseende. För att nå våra mål samlar vi kontinuerligt in åsikter om utbildningen och förmedlar dessa till KTH genom att tillsätta kursnämnder i samtliga obligatoriska kurser på grundnivå. Kursnämnder är en länk mellan lärare och studenter på programmet, och förutom att samla in åsikter skriver de även kursutvärderingar efter avslutad kurs.

FSN arrangerar även studierelaterade evenemang, hjälper studenter med studenträttsliga frågor och fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens medlemmar och THS. I slutet av varje läsår utser FSN Årets Lärare, Årets Assistent och delar ut utmärkelsen En Fjäder i Hatten till lärare och assistenter på utbildningens basblock som gjort den bästa lärarinsatsen under året. Utdelningen av utmärkelserna sker vid en högtidlig ceremoni.

Engagera dig

Vill du engagera dig i studiebevakning? Vill du ha hjälp eller råd om vad du har för rättigheter i studielivet? Då är FSN nämnden för dig. Nedan följer en lista på olika poster och projekt inom FSN. Mejla nämnden på fsn@f.kth.se eller hugg tag i någon av oss i Kons om du vill vara med i vårt arbete!

Poster innebär ett litet större ansvar än projekt, men även de som gör projekt blir inbjudna till FSN:s interna möten under projekttiden, där vi diskuterar allt från uppflyttningskrav till hur vi vill påverka kurserna över en längre tid. Projekten kan göras av en eller flera personer. För att söka ett projekt mejla fsn@f.kth.se, ange namn, årskurs, projekt och ev. idéer. Om du har ett annat förslag på ett projekt, hör av dig då med!

 
 
 


Valda poster

SNO

Studienämndsordförande. Väljs av SM.

F-PAS

Programansvarig Student för Teknisk fysik. Väljs av SM.

TM-PAS

Programansvarig Student för Teknisk matematik. Väljs av SM.

VSNO

Vice studienämndsordförande. Väljs av STYM.

Kommunikatör

Väljs av nämnden. Sköter studienämndens hemsida.

Bibliotekarie

Väljs av nämnden. Sköter bokhyllan i Kons.

Studiebevakning

Kursnämnd

Väljs inför varje kursomgång och fungerar som mellanhand i kommunikationen mellan kursdeltagare och kursansvariga. Läs mer!

Årskursrepresentant

En brygga mellan kursnämnd, kursansvariga och Studienämndens ledning. Vid flera intresserade väljs Åkrep på årskursforum. Läs mer!

Master Responsible Students

Representative of the students in the master programs. Read more!