Hej! Hello! Bonjour! हाय! 你好!

Internationella nämnden verkar för ökad sammanhållning mellan studenterna på Fysiksektionens anknutna masterprogram, oavsett deras tidigare bakgrund, samt utbytesstudenter med matematik och fysik som huvudämnen. Vi gör detta genom att arrangera evenemang som helt och hållet genomförs på engelska.

Vi vill väldigt gärna ha hjälp från engagerade och kan erbjuda dig som vill åka på utbyte en betygssnittshöjning på 0,2 i urvalet till utbytesuniversitet, giltigt i ett år efter att du engagerat dig i nämnden! Läs mer under Engagemang nedan.

Kalendarium

FINTs logotyp

Vi arrangerar allt från pubar till museibesök och eftersträvar att hålla ett evenemang i månaden under läsåret. Vi håller också Mastermottagningen i månadsskiftet augusti/september för att introducera de nya studenterna på våra masterprogram till varandra. Du hittar vårt aktuella kalendarium med kommande evenemang på vår engelskspråkiga sida!

Engagemang

Nämndens arbete drivs av dess engagerade! Om du vill hjälpa oss att arrangera evenemang för masterstudenter och utbytesstudenter är du varmt välkommen. Genom att engagera sig i internationella nämnden och/eller mastermottagningen kan du få ett intyg som höjer ditt betygssnitt med 0,2 i urvalet till utbytesuniversitet. Det är också ett grymt sätt att få nya erfarenheter och kontakt med studenter från andra program, länder och världsdelar.

Rekryteringen för vårterminen och mastermottagningen 2020 är öppen! Klicka här för mer information och anmälan!

Vi rekryterar till nämnden i början av vårterminen respektive höstterminen. När rekryteringen är öppen görs ett inlägg med aktuell information och länkas till här. Om du vill gå med i nämnden vid en annan tidpunkt på året kan det gå, kontakta i så fall ordförande så ser vi vad som är möjligt!

Kontakt

FINT på Facebook

international@f.kth.se
Ordförande: finto@f.kth.se