Internationella nämnden

Hej! Hello! Bonjour! हाय! 你好!

Internationella nämnden verkar för ökad sammanhållning mellan studenterna på Fysiksektionens anknutna masterprogram, oavsett deras tidigare bakgrund, samt utbytesstudenter med matematik och fysik som huvudämnen. Vi gör detta genom att arrangera evenemang som helt och hållet genomförs på engelska.

Vi vill väldigt gärna ha hjälp från engagerade och kan erbjuda dig som vill åka på utbyte en betygssnittshöjning på 0,2 i urvalet till utbytesuniversitet.

Engagemang

Nämndens arbete drivs av dess engagerade! Om du vill hjälpa oss att arrangera evenemang för masterstudenter och utbytesstudenter är du varmt välkommen. Genom att engagera sig i internationella nämnden och/eller mastermottagningen kan du få ett intyg som höjer ditt betygssnitt med 0,2 i urvalet till utbytesuniversitet, giltigt i 2 ansökningsperioder (~2 år) från det datum som du erhållit ditt intyg. Det är ett grymt sätt att få nya erfarenheter, lära känna nya kulturer och komma i kontakt med studenter från andra program, länder och världsdelar.

Vi rekryterar till nämnden i början av vårterminen respektive höstterminen. När rekryteringen är öppen görs ett inlägg med aktuell information och länkas till här. Om du vill gå med i nämnden vid en annan tidpunkt på året går det jättebra, kontakta i så fall ordförande så ser vi vad som är möjligt!