Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige.

Styret nås lättast på styret@f.kth.se, och består 2017 av:

Ordförande

Anton Lu
F-15
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. Ytterst ansvarig för sektionens verksamhet. 

Vice ordförande

Gustav Gybäck
F-15
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hens ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

Mikael Lyth
F-15
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del. 

Sekreterare

Lovisa Julin
F-16
sekreterare@f.kth.se

Ser till att dokument och kallelser hamnar där de ska, när de ska. För även protokoll på möten.

Studiesocial Ledamot

Hanna Lindahl
F-15
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Näringslivsledamot

profil

Fred Lindahl
F-16
naringsliv@f.kth.se

Ledamot för näringslivsrelaterade frågor. Sitter även i Näringlivsutskottet.

Utbildningsledamot

Orgil Jargalsaikhan
F-16
utbildning@f.kth.se

Ledamot för utbildningsfrågor, sitter även i Studienämnden.