Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Styret nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Mikael Lyth
F-15
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. Ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice ordförande

Karl Arthursson
F-17
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hens ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

Gabriel Bengtsson
F-15
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del.

Sekreterare

Alice Harting
F-18
sekreterare@f.kth.se

Ser till att dokument och kallelser hamnar där de ska, när de ska. För även protokoll på möten.

Studiesocial
ledamot

Elisabet Arvidsson
F-15
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Näringslivsledamot

 

Evelina Stenseth
F-16
naringsliv@f.kth.se

Ledamot för näringslivsrelaterade frågor. Sitter även i Näringlivsutskottet.

Utbildnings-
ledamot

Teo Elmfeldt
F-17
utbildning@f.kth.se

Ledamot för utbildningsfrågor, sitter även i Studienämnden.