Styrelsen

Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Niklas Käll
F-21
ordf@f.kth.se

Jag leder Styrets arbete och är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och att representera den utåt. Mig kan du alltid kontakta om du har frågor!

Vice ordförande

Rilind Hoti
F-21
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i dennes ämbete, leder Nämndrådet. Admin- och alumnansvarig samt ansvarig för integrering av nya studenter.

Kassör

Rebecca Martinsson
F-20
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Sammankallande för Ekonomirådet samt miljöansvarig.

Studiesocial ledamot

Erika Sandhagen
F-20
studiesocialt@f.kth.se

Studerandeskyddsombud samt studiesocialt- och JML-ansvarig.

Ledamot

Elias Lundell
F-22
ledamot@f.kth.se

Sekreterare och utbildningsansvarig.

Ledamot

Filip Ek
F-22
ledamot@f.kth.se

Vice Kassör och marknadsföringsansvarig.

Ledamot

Kajsa Engelfeldt
F-21
ledamot@f.kth.se

Evenemangs- och näringslivsansvarig.