Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Christoffer Ejemyr
F-17
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. Ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice ordförande

Morris Eriksson
F-18
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hans ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

Hanna Lindahl
F-15
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del.

Sekreterare

Adam Skärbo Jonsson
F-17
sekreterare@f.kth.se

Ser till att dokument och kallelser hamnar där de ska, när de ska. För även protokoll på möten.

Studiesocial ledamot

Frida Ekner
F-17
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Näringslivsledamot

Astrid Schöldström
F-19
naringsliv@f.kth.se

Ledamot för näringslivsrelaterade frågor. Sitter även i Näringlivsutskottet.

Utbildningsledamot

Teo Elmfeldt
F-17
utbildning@f.kth.se

Ledamot för utbildningsfrågor, sitter även i Studienämnden.