Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Morris Eriksson
F-18
ordf@f.kth.se

Jag leder Styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och att representera den utåt. Mig kan du alltid kontakta om du har frågor!

Vice ordförande

Rebecca Remling
F-19
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i dennes ämbete och leder Nämndrådet.

Kassör


Gustav von Knorring
F-18
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del.

Studiesocial ledamot

Tobias Gabi Goobar
F-18
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Ledamot

Cecilie Holmen
F-20
ledamot@f.kth.se

Ledamot

Moa Ingvast
F-19
ledamot@f.kth.se

Ledamot

Samuel Eriksson Lidbrink
F-18
ledamot@f.kth.se