Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Morris Eriksson
F-18
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. Ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice ordförande

Rebecca Remling
F-19
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hans ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

Gustav von Knorring
F-18
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del.

Studiesocial ledamot

Tobias Gabi Goobar
F-18
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Ledamot

Cecilie Holmen
F-20
ledamot@f.kth.se

Ledamot

Moa Ingvast
F-19
ledamot@f.kth.se

Ledamot

Samuel Eriksson Lidbrink
F-18
ledamot@f.kth.se