Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Johan Johannisson Lundquist
F-19
ordf@f.kth.se

Jag leder Styrets arbete och är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och att representera den utåt. Mig kan du alltid kontakta om du har frågor!

Vice ordförande

Eskil Nyberg
F-21
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i dennes ämbete och leder Nämndrådet.

Kassör

Ludvig Skare
F-20
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Sammankallande för Ekonomirådet.

Studiesocial ledamot

Madeleine Lindström
F-20
studiesocialt@f.kth.se

Studerandeskyddsombud samt studiesocialt ansvarig, JML-ansvarig och vice kassör.

Ledamot

Ebba Löwenberg
F-22
ledamot@f.kth.se

Event- och marknadsföringsansvarig.

Ledamot

Johan Sundström Curstedt
F-21
ledamot@f.kth.se

Näringslivs- och kommunikationsansvarig.

Ledamot

Mårten Fürstenbach
F-22
ledamot@f.kth.se

Sekreterare, alumn- och utbildningsansvarig.