Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige.

Styret nås lättast på styret@f.kth.se, och består 2017 av:

Ordförande

profilAnton Lu
F-15
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. 

Vice ordförande

profil

Gustav Gybäck
F-15
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hens ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

profil

Ryll Åman
F-14
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del. 

Sekreterare

Vakant
F-X
sekreterare@f.kth.se

Ser till att dokument och kallelser hamnar där de ska, när de ska. 

Socialen

Hanna Lindahl
F-15
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ombud.

Finanskris

profil

Fred Lindahl
F-16
finanskris@f.kth.se

Ledamot för näringslivsrelaterade frågor. Sitter även i Näringlivsutskottet.

FUL

profil

Orgil Jargalsaikhan
F-16
utbildning@f.kth.se

(Fysiks utbildningsledamot)
Ledamot för utbildningsfrågor, sitter även i Studienämnden.