Fysiksektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad Styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret arbetar strategiskt med administration och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige. Vi nås på styret@f.kth.se.

Ordförande

Rebecca Remling
F-19
ordf@f.kth.se

Jag leder Styrelsens arbete och är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och att representera den utåt. Mig kan du alltid kontakta om du har frågor!

Vice ordförande

David Ye
F-19
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i dennes ämbete och leder Nämndrådet.

Kassör

Frida Grönberg
F-19
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Sammankallande för ekonomirådet.

Studiesocial ledamot

Erika Granström
F-18
studiesocialt@f.kth.se

Studerandeskyddsombud samt studiesocialt ansvarig, JML-ansvarig och vice kassör.

Ledamot

Isac Wänlund
F-21
ledamot@f.kth.se

Miljöansvarig och marknadsföringsansvarig

Ledamot

Johan Johannisson Lundquist
F-19
ledamot@f.kth.se

Näringslivsansvarig och eventansvarig

Ledamot

Adam Steif
F-19
ledamot@f.kth.se

Sekreterare och utbildningsansvarig