Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, kallad styret, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styret tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styret är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra F-sektioner i Sverige.

Styret nås lättast på styret@f.kth.se, och består 2018 av:

Ordförande

profilFred Lindahl
F-16
ordf@f.kth.se

Leder Styret och representerar sektionen inför THS och KTH. Ytterst ansvarig för sektionens verksamhet.

Vice ordförande

profil

Hanna Linn
F-15
vordf@f.kth.se

Bistår ordförande i hens ämbete, och är ledamot i Kommunikationsnämnden.

Kassör

profilMikael Lyth
F-15
kassor@f.kth.se

Har huvudansvar för sektionens ekonomi. Bokför även en hel del.

Sekreterare

profilEbba Ahlgren Cederlöf
F-15
sekreterare@f.kth.se

Ser till att dokument och kallelser hamnar där de ska, när de ska. För även protokoll på möten.

Studiesocial
ledamot

profil

Jonathan Johansen
F-14
studiesocialt@f.kth.se

Studiesocialt ansvarig samt skyddsombud, tillika JML-ansvarig. Sammankallande för JML-rådet.

Näringslivsledamot

profil

Nils Wägmark
F-17
naringsliv@f.kth.se

Ledamot för näringslivsrelaterade frågor. Sitter även i Näringlivsutskottet.

Utbildnings-
ledamot

profilTheodor Staffas
F-16
utbildning@f.kth.se

Ledamot för utbildningsfrågor, sitter även i Studienämnden.