Förtroendevalda i Fysiksektionen

Förtroendevalda

Letar du efter någon speciell person att kontakta inom Fysiksektionen? Då har du kommit rätt! Här nedan listar vi alla förtroendevalda inom Fysiksektionen med tillhörande kontaktuppgifter.

Vill du få bättre koll på vad de olika funktionärerna gör och ansvarar för? Kolla på sidan om sektionens nämnder. Där hittar du information om de olika grupperna och vad de jobbar med.


Styrelsen

Styrelsen styret@f.kth.se
Ordförande Niklas Käll F-21 ordf@f.kth.se
Vice ordförande Rilind Hoti F-21 vordf@f.kth.se
Kassör Rebecca Martinsson F-20 kassor@f.kth.se
Ledamot tillika skyddsombud Erika Sandhagen F-20 studiesocialt@f.kth.se
Ledamot Elias Lundell F-22 ledamot@f.kth.se
Filip Ek F-22
Kajsa Engelfeldt F-21

Nämndfunktionärer

Aktivitetsnämnden aktivitet@f.kth.se
Ordförande Hugo Wretling F-20 aktordf@f.kth.se
Vice ordförande Elliot Collin F-20 viceaktordf@f.kth.se
Fysikalens stabsledning (2025) fysikalen@f.kth.se
Kommisarie (ordförande) Arman Aspromonti F-22 fysikalen@f.kth.se
Detektiv (kassör) Albin Wickman Lundberg F-22 fysikalen@f.kth.se
Inspektör (vice ordförande) Linnea Stålberg F-23 fysikalen@f.kth.se
Klubbmästeriet klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare Emil Wiktorsson F-21
Klubbmästare Katja Borelius F-22
Klubbmästare Sam Houghton F-22
Näringslivsutskottet foretag@f.kth.se
Ordförande (Generalsekreterare) Jonathan Kenichi Ahrlind F-22 fnordf@f.kth.se
Vice Ordförande Ej tillsatt F-?? fnviceordf@f.kth.se
Kassör Erik Oskar Duvander F-22 fnkassor@f.kth.se
Portföljförvaltare Maximilian Nordler F-23
Studienämnden fsn@f.kth.se
Ordförande Elias Nilsson F-23 sno@f.kth.se
Vice ordförande Ej tillsatt F-?? vsno@f.kth.se
Programansvarig student (CTFYS) Ludwig Wahlund F-23 pas@f.kth.se
Programansvarig student (CTMAT) Lucas Benson F-23 pas@f.kth.se
Kommunikationsnämnden kommunikation@f.kth.se
Ordförande Mårten Fürstenbach F-22 kommordf@f.kth.se
Redaktör Zofia Lukasiewicz F-23 redaktor@f.kth.se
Webmaster William Kraft F-22 webmaster@f.kth.se
Designansvarig Wilhelm Carmevik F-22 design@f.kth.se
Jämlikhetsnämnden ojamn@f.kth.se
Ordförande (oJämn) Isac Wänlund F-21 ojamn@f.kth.se
Vice ordförande (vJämn) Sofia Hedenstedt F-??
Mottagningen mottagningen@f.kth.se
Ordförande Ryll Åman F-14
Kassör Magda Björk F-20
Vice Ordförande Lukas Granqvist F-20
Fadderist Fredrika Lundqvist Åbrink F-22
Fadderist Nessim Khemiri F-22
Fadderist Signe Svensson F-22
Fadderist Sverker Ernlund F-21
Internationella Mottagningen international@f.kth.se
Ordförande (FINTO) Arthur Maignan Int. finto@f.kth.se
Vice ordförande Leo Collin F-23
Fysikrumskommittén frum@f.kth.se
Ordförande (Generalkonsul) Emmie Zemack F-22 gk@f.kth.se
Kassör (Chargé d’Affaires) Magdalena Christiansson F-22 cda@f.kth.se
Vice ordförande (Baristokrat) Lage Linusson-Hahn F-21 baristokrat@f.kth.se

Övriga funktionärer

Revisor Teo Elmfeldt F-17 revisor@f.kth.se
Samuel Eriksson Lidbrink F-18
Samordnare Fusion 2025 Ian Stark F-22 plfusion@f.kth.se
Valberedningen Magda Björk F-20 valberedning@fysiksektionen.se
Lovisa Strange F-20
Rilind Hoti F-21
Projektledare Åreresan 2024 Tove Nordmark F-21 åre@fysiksektionen.se
Projektledare Cernresan 2024 Arman Aspromonti F-22 cern@fysiksektionen.se
Hassan Abdulaal F-22
Harun Gürhan F-22
Representanter i Kårfullmäktige 23/24 (KF) Anton Mörtberg F-20 kf-f@f.kth.se
Mårten Fürstenbach F-22
Johan Sundström Curstedt F-21
Frida Grönberg F-19
Arman Aspromonti F-22
Fanborg Johan Johannisson Lundquist F-19 fanbarare@f.kth.se
Eskil Nyberg F-21
Projektledare Arkivisterna Johan Johannisson Lundquist F-19
Eskil Nyberg F-21
Ludvig Skare F-20