TWOSDAY PUB hos fkm*

SWEDISH

En talmystikens dag är uppå oss… Spänningen ligger tung över Konsulatkullen… Vad kommer egentligen ske när klockan slår tjugotvå tjugotvå den tjugoandra dagen av den andra månaden det tjugotusentjugoandra året av vår tideräkning? Kom till Konsulatet uppå denna ljuva dag och underhåll dig fram tills tvåtvåtvåtvå-slaget, Pythagoreaner kan känna sig lugna – vi lovar att inte servera bondbönor.

Mer information på Facebook.

ENGLISH

A special day concering the mysticism of numbers is upon us… The tensions high on the hill of our Konsulat… What might actually happen when the clock strikes twentytwo past twentytwo on the twentysecond day of the second month of the twothousandandtwentysecond year of our calendar? Join us at Konsulatet upon this blessed day to find out, and to have a way of entertaining yourself until the twotwotwotwo-time comes, Pythagoreans need not be afraid, we promise not to serve any fava-beans.

More information can be found on Facebook.