Välkommen till SM2!

På mötet kommer bland annat fyllnadsval hållas för tomma poster. Om du är sugen på att kandidera kan du antingen meddela oss i styret eller dyka upp på mötet och kandidera. Det kommer även röstas om vilka som sektionen ska nominera till THS kamratstipendie. Vilka som som ska röstas om bestämmer hela sektionen – du kan nominera någon här!
Det kommer även tas upp en uppförandepolicy för att förebygga oacceptabelt beteende på sektionen och för att ge sektionen förutsättningar att hantera situationer där sådant beteende uppstår. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2021 kommer även att lyftas.  Utöver detta kommer även bl.a andra läsningen av ett par propositioner om stadgarna göras.

Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till styret@f.kth.se senast den 17:e mars. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151. 

Fyll i matanmälan för att garanteras bli bjuden på mat!

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89 eller digitalt via zoom

Tid: Torsdag den 24:e mars klockan 17:23

Matanmälan: https://forms.gle/8zk75eDraKExSXr7A

Vilka: Alla medlemmar!

Zoomlänk: https://kth-se.zoom.us/j/68837971471

Möteshandlingar