Välkommen till SM3

Just du är varmt välkommen till SM3!
På terminens sista SM söks nu taggade kandidater till valberedning för höstens förtidsvalet och det hålls även fyllnadsval för Stabsledning Fysikalen 2023 och Aktivitetsnämndens vice ordförande.

Med utgångspunkt från den öppna diskussionen om företagssamarbete kommer en proposition om hur vi ska förhålla oss till företagssamarbeten.
Utöver det kommer en spännande motion från näringslivsnämnden om att
starta upp F Capital Management – en kapitalförvaltning för sektionen.

Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till styret@f.kth.se senast den 4 maj. Har du frågor? Kontakta sekreterare på
sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151.
Stockholm, den 1 maj 2022.

Fyll i matanmälan för att garanteras bli bjuden på mat!

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89

Tid: Onsdag den 11:e maj klockan 17:23

Matanmälan: https://forms.gle/51tXYQHLri6LNbDN6

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar