Kallelse SM1

Kallelse SM1

Hej sektionen,
Nu är det dags för årets första sektionsmöte, SM1, och alla medlemmar är varmt välkomna!

När: Onsdag 21a februari, kl 17:23
Var: Konsulatet

På SM1 kommer vi hantera liggande stadgeändringar från SM6, budgetrevideringar från flera nämnder, samt fyllnadsval till Projektledare för FUSION.

Gratis märke och mat till de som matanmäler sig senast 19/2: Matanmälan.

Kallelse