Ändrad tillgång till datasalar nattetid

Från och med den 1 december 2017 kommer KTH begränsa antalet datasalar som är öppna på natten. De datasalar som som är tillgängliga kvälls-, nattetid och helger kommer att ha de programvaror som finns inom utbildningsområdena. Besöks- och inloggningsstatistik har analyserats för att säkerställa relevant IT-stöd. De nya reglerna följer: Datorsalarna med begränsad tillgänglighet ska vara tillgängliga för studenter helgfria

Lär mer

Sektionsmöte 3

Det kallas nu till årets tredje sektionsmöte i ordningen. Mötet är onsdagen 27 september och börjar i vanlig ordning kl 17:23 i Konsulatet. Handlingarna kan du hitta här. För att få gratis mat på mötet behöver en anmäla sig. Det gör man här.

Konsulatet stängt under sommaren

Hej alla medlemmar! Vi har nyligen fått information från THS om att alla sektionslokaler kommer vara stängda och larmade 24/7 under sommaren för att minska inbrottsrisken. Konsulatet kommer därför inte vara tillgängligt mellan 12 juni – 7 augusti. Skulle det vara så att ni råkar glömma något i kons, eller av andra anledningar måste komma in i kons, så kan

Lär mer

Sektionsmöte 2

Hej sektionen! Det kallas nu till årets andra sektionsmöte, som kommer äga rum onsdagen den 3 maj kl17:23  i Konsulatet. Det kommer bland annat öppnas upp för fyllnadsval till posterna Sekreterare, FINTO (Internationellt ansvarig) och Kommunikationsnämndens ordförande. Preliminär föredragningslista går att hitta här. För att få gratis mat (pizza!) på mötet måste man föranmäla närvaro i följande formulär: Läser in…

Konsulatet stängt 8/3-17/3

Hej kära medlemmar! Som ni säkert har märkt så saknar Konsulatet ännu en bar, och det tänkte vi åtgärda nu under tentaperioden. Mellan 8/3 – 17/3 (dvs onsdag nästa vecka till fredag veckan efter) kommer Konsulatet vara stängt då hantverkare bygger om barområdet, och all kortaccess till lokalen kommer vara indragen under den perioden på grund av skaderisk. Eftersom Konsulatet

Lär mer

Byte av passerkort

Har du ett gammalt blått passerkort, eller vitt med kortnummer lägre än 146000? Då är det dags att byta ut det! SCI-skolans elever “har tid” hos Kortexpeditionen nu i mars-april för bytesprocessen. Detta kortbyte sker eftersom KTH successivt börjar övergå till kontaktlösa kortläsare. Bytet av passerkort är kostnadsfritt, och görs hos Kortexpeditionen som ligger på Drottning Kristinas väg 48. Utbyte passerkort

Lär mer

Sektionsmöte 1

Måndagen den 20 februari sker årets första sektionsmöte! Det kommer bland annat göras spännande ändringar i styrdokument och fyllnadsval till funktionärsposterna FINTO (Internationellt ansvarig) och Kommunikationsnämndens ordörande. Mötet börjar 17:23 och är i Konsulatet. Handlingar går att hitta här. För att få gratis mat på mötet krävs att du matanmäler dig. Det kan du göra i formuläret nedan. Läser in…

Kamratstipendiet 2017

Det är dags att utse vilka Fysiksektionens ska nominera som mottagare av THS Kamratstipendium! Stipendiets syfte är att uppmärksamma och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner och upp till tre personer kan få stipendiet från varje sektion. Nu vill vi ha in nomineringar från er på personer i sektionen som ni tycker är värda det här

Lär mer

Styrelsemöte 1

Nästa fredag är det dags för Styret att ha sitt första beslutsmässiga möte! Om du är intresserad av vad Styret håller på med, eller inte har något bättre för dig en fredagskväll, så är det bara att dyka upp i Konsulatets grupprum kl 17:23 fredagen den 20 januari! Föredragningslista till mötet finns att hitta här.