SM2

Välkomna till SM2! Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor.När: Torsdag 27/2 17:23Var: Konsulatet (Brinellvägen 89)Matanmälan: https://forms.gle/71rtvAfeV9jzLWQ89 (innan 24/2 23:59) Handlingar: .pdf Under årets andra sektionsmöte har vi för avsikt att fastställa en konkret

Läs mer

STYM2

Välkomna till STYM2! Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Torsdag 20/2 17:23 Var: Konsulatets grupprum På STYM1 tillsattes alla utom två STYM-poster och vi vill nu fylla även dessa. Det gäller två

Läs mer

SM1

***English below*** Varmt välkomna till SM1! Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor.Var: Konsulatet (Brinellvägen 89)När: Torsdag den 30:e januari 17:23På årets första sektionsmöte kommer bland annat en motion behandlas och fyllnadsval ske, så

Läs mer

Ansökan till poster

Hej alla fysiker! Hoppas att tentaperioden går/har gått bra. Vi i styret vill låta hälsa att det nu finns ett formulär nedan för er som är intresserade av att söka till det kommande årets STYM-valda poster. Där står det lite

Läs mer

STYM8 – årets sista!

***English below***Varmt välkomna till STYM8!Kom och ta farväl av Fysiksektionens styrelse 2019 när vi drabbar samman för sista gången.Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Fredag 13/12 17:23 Var: Kons Har du någon

Läs mer

STYM6

***English below***Varmt välkomna till STYM6!Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Måndag 7/10 17:23 Var: Konsulatet På detta STYM kommer vi bland annat ta upp THS Sustainability Council. Kom och lyft dina tankar

Läs mer

Lunch med Styret

Kom och häng med oss i Styret på torsdag (19/9) ca 12:15-13 i Konsulatet! Oavsett om du har något speciellt du vill lyfta eller bara vill lära känna oss är detta ett utmärkt tillfälle. Ses där!

SM4

***English below***Varmt välkomna till SM4!Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor. Var: KonsulatetNär: Onsdag 2 oktober 17:23 Förutom läsning av motioner kommer vi på detta SM välja Valberedning tillika Rösträknare till nästkommande funktionärsval, tillsätta

Läs mer

STYM5

***English below*** Varmt välkomna till STYM5! Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla medlemmar är välkomna att delta. När: Måndag 16/9 17:23 Var: Konsulatet Har du någon fråga som du vill att Styret ska diskutera? Hör då av dig

Läs mer

Fysiksektionens studentenkät

Fysiksektionen behöver din hjälp för att bli bättre! Vi har några frågor vi vill ställa till alla fysikstuderande och dina svar är viktiga. Enkäten består bland annat av frågor om din syn på sektionen, informationsspridning, jämlikhet, mångfald och likabehandling. Läser

Läs mer