Sektionsmöte 1

Måndagen den 20 februari sker årets första sektionsmöte! Det kommer bland annat göras spännande ändringar i styrdokument och fyllnadsval till funktionärsposterna FINTO (Internationellt ansvarig) och Kommunikationsnämndens ordörande. Mötet börjar 17:23 och är i Konsulatet. Handlingar går att hitta här. För

Läs mer

Kamratstipendiet 2017

Det är dags att utse vilka Fysiksektionens ska nominera som mottagare av THS Kamratstipendium! Stipendiets syfte är att uppmärksamma och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner och upp till tre personer kan få stipendiet från varje

Läs mer

Styrelsemöte 1

Nästa fredag är det dags för Styret att ha sitt första beslutsmässiga möte! Om du är intresserad av vad Styret håller på med, eller inte har något bättre för dig en fredagskväll, så är det bara att dyka upp i Konsulatets

Läs mer