S&P 500: These 8 Stocks Only Go Up For 5 Straight Years | Investor's  Business Daily

Styrelsen vill spendera mer pengar så på detta sektionsmöte kommer vi rösta om att revidera budgeten. Nu är det också dags att utse vilka personer sektionen vill nominera till THS Kamratstipendium, så se till att nominera en särskilt god vän innan mötet!

Vi kommer också att hålla fyllnadsval för följande poster som i nuläget saknar ägare:

  • Aktivitetsnämndens ordförande
  • Aktivitetsnämndens kassör
  • Kommunikationsnämndens ordförande
  • Stabsledningen för Fysikalen (3 st poster; ordförande, vice och kassör)
  • Internationella nämndens ordförande
  • Tredje projektledare till Jubileumsfysikalen
  • Projektledare Arbetsmarknadsdagen FUSION 2022

Vill du kandidera? Klicka här, kandidera via mejl (styret@f.kth.se) eller dyk upp på mötet och kandidera där!

Vill du nominera en vän? Klicka här!

Information om mötet

Plats: Digitalt möte via Zoom och VoteIT.
Tid: Måndag den 29:e februari, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar!


Det bjuds på mat!

Vill du ha gratis mat? Såklart du vill! För alla deltagare bjuder vi på en valfri måltid (upp till 90kr)! Se följande länk för hur du gör för att få din mat betald: Så här får du gratis mat till SM2

Mmm, Pizza…! sushi?


Möteshandlingar


Digitala mötesverktyg

Är du ej studerandemedlem, men vill ändå delta på sektionsmötet? Mejla styrelsen på styret@f.kth.se.

VoteIT

VoteIt är ett mötesverktyg som tillåter digital omröstning, talarlistor och möjlighet för alla medlemmar att lägga förslag och diskutera dessa. På sidan finns en dagordning där alla punkter som föreslås diskuteras under mötet står. Varje punkt har en beskrivning vad den innebär och där går det att se omröstningar som kommer att ske under mötet.

Du kommer få ett mejl till din KTH-mejl med inbjudan till mötet. Du uppmanas det att gå in och se att saker funkar redan innan mötet.

Zoom

Topic: Sektionsmöte 2
Time: Mar 29, 2021 17:23 PM Stockholm
https://kth-se.zoom.us/j/63283106608