Digitalt öppet hus på Albanova

Mastersprogrammet i Teknisk fysik anordnar tillsammans med fysikinstitutionerna på Albanova ett digitalt Öppet Hus den 20 april, kl 16:00-19:00. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som är intresserad av fysik att lära dig mer om den fysikforskning som sker

Läs mer

Öppen workshop om valförfarande

Vill ni vara med och påverka hur valet av poster ska gå till på sektionen, eller har ni någon bra input på saker vi borde tänka på kring valet? Såklart! Vi i Styret har arbetat en del med att göra

Läs mer

Enkät från THS/questionnaire from THS:

Länk/Link: https://forms.gle/GF94ZJQ7F9V4nqgZA [English below] “Hur vill du att utbildningen ska se ut i höst, eller om fem år? Vårens snackis på KTH är hur utbildning kan, och bör se ut i framtiden. Det finns många lärdomar att dra från de

Läs mer

Schackturering med fkm*

Välkommen till schackturnering med fkm*! Denna veckans tisdags-APA har temat: Schack! Eller mer specifikt: Schackturnering! APA:n startar som vanligt 17:23, och turneringen börjar 18:00. Nybörjare? Bli inte matt! Tävlingen är öppen för alla! Dessutom måste du inte spela för att

Läs mer

Nominera en vän till kamratstipendiet!

Har du en alldeles särskild vän som du vill uppmärksamma? Eller någon kursare du inte känner så bra men tycker förtjänar en eloge för sitt goda kamratskap? Då kan du skicka in en nominering till THS Kamratstipendie! Sektionen kommer på

Läs mer

Välkommen till SM2!

Styrelsen vill spendera mer pengar så på detta sektionsmöte kommer vi rösta om att revidera budgeten. Nu är det också dags att utse vilka personer sektionen vill nominera till THS Kamratstipendium, så se till att nominera en särskilt god vän

Läs mer

Välkomna till STYM2

Välkomna till STYM1 (Styrelsemöte 2)! På detta styrelsemöte kommer vi titta på ett tillägg i PM förtraditioner, samt börja diskutera den studentenkät som tidigareskickats ut under våren. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar får

Läs mer

Speed Networking

Den 25 mars kl. 16:00-18:00 kommer ett Speed Networking event att drivas. Vi tror att detta kan bli ett roligt sätt för studenter att stimuleras och utbyta idéer. Men också ett avslappnat sätt att bygga ett bra nätverk. Ni kan

Läs mer

RECRUITMENT FOR SNNC’s PROJECT GROUP

RECRUITMENT PERIOD FOR SNNC’s PROJECT GROUP IS NOW OPEN! We are looking for the following teams: Communications Team Coordination Team Corporate Relations Team Decor Team Entertainment Team Food and Beverage Team Guest and Safety Team Human Resources Team Read more

Läs mer

TENTAGASQUE: MARS

Välkommen till en utomjordisk kväll med fkm*! Men elefanter kan ju inte flyga? Såklart de kan, allt som behövs är en tillräckligt stor rymdraket! Följ med på en resa i Perserverances spår till den röda planeten! NÄR, HUR? Lördagen den

Läs mer