Doktorand i förnybar energi – kollaborativ upplärning av vågkraftverk

Forskningsprojekt

En av vår tids största utmaningar är hur framtidens energiförsörjning ska säkras på ett hållbart sätt. Havsvågor utgör en förnybar energikälla som har potential att bidra till en signifikant del av världens elproduktion med låg negativ påverkan på klimat och miljö. Ingen vågkraftsteknik har dock i dagsläget nått tillräcklig prestanda och tillräckligt låga kostnader för att möjliggöra storskalig implementering runtom i världen. I detta forskningsprojekt kommer maskininlärningsalgoritmer utvecklas för att öka prestandan hos vågkraftsparker. En digital tvilling av ett vågkraftverk ska utvecklas och en algoritm baserad på kollaborativ upplärning ska få vågkraftverken att samarbeta och lära av varandra hur dom ska rör sig för att öka energiomvandlingen. Projektets övergripande mål är att utveckla konkurrenskraftig teknik för elproduktion från havsvågor, och därigenom bidra till ett hållbart framtida samhälle. Doktorandtjänsten är finansierad av Vetenskapsrådet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen Elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik på Uppsala universitet.

Läs mer och ansök här: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=450965