Välkommen till SM1

På årets första sektionsmöte kommer vi bland annat fyllnadsval hållas för tomma poster. Om du är sugen på att kandidera kan du antingen meddela oss i styret eller dyka upp på mötet och kandidera. De tomma posterna är projektledare FUSION 2023, Kassör i Aktivitetsnämnden (FAN), stabsledning för Fysikalen (3st), och ordförande i studienämnden (SNO). Utöver fyllnadsval kommer även revidering av budget tas upp, ett förslag om ändring i mandatperiod för valberedningen, ändringar i personuppgiftspolicyn mm.  

Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till styret@f.kth.se senast onsdag den 9:e februari. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151.

Fyll i matanmälan för att garanteras bli bjuden på mat!

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89 eller digitalt via zoom

Tid: Onsdag den 16:e februari klockan 17:23

Matanmälan: https://forms.gle/8zk75eDraKExSXr7A

Vilka: Alla medlemmar!

Zoomlänk: https://kth-se.zoom.us/j/63102352464

Möteshandlingar