Teknisk Fysiks 90 års Jubel!

Hör hit, ärade fysiker och matematiker, ty Jubeltider nalkas!Nu i maj firar Fysiksektionen att det är 90 år sedan programmet Teknisk Fysik grundades och detta kräver naturligtvis ett firande utan dess like! Jublet är en av sektionens absolut största tillställningar, som endast sker var femte år. Därav kommer firandet äga rum under en hel...

Läs mer