Välkommen till STYM4

Välkomna till STYM4 (Styrelsemöte 4)!

På detta möte kommer vi fatta beslut om vem som ska välja till riddare av
integralorden (RIO) samt godkännande av ny barmästare.


Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid
brådskande ärenden på 0705425151.

Information om mötet

Plats: M38 (ny plats)

Tid: Tisdag den 6 oktober, kl 12:15

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar