Välkomna till SM5!

Välkommen till STYM4

Välkomna till STYM4 (Styrelsemöte 4)! På detta möte kommer vi fatta beslut om vem som ska välja till riddare avintegralorden (RIO) samt godkännande av ny barmästare. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vidbrådskande ärenden på 0705425151. Information om

Läs mer

Kayaking With FINT!

Kayaking with FINT! FINT – The Physics Chapter’s international committee are inviting you all to kayaking in Brunnsviken! You could either go for a 2 hour session or for the entire day!Or if you just want to enjoy the view,

Läs mer

Stockholm Grand Tour pt.2

The wait is finally over! We know you have been waiting, and now it’s finally here. We will give you an insight into the best life of a “Stockholmare”. We will show you the top secret places where every Stockholmare

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till SM4

Höstterminens första SM är fullspäckat av möjligheter att hoppa på olika posteroch projekt! Rösträknare till årets förtidsval söks och dessutom hålls detfyllnadsval där en tredje person till stabsledningen för Fysikalen 2023, en tillvalberedare, en portföljförvaltare till Näringslivsnämnden och en vice

Läs mer