Välkommen till SM6

På SM6 kommer fyllnadsval hållas, de poster som söks är: Stabsledning för Fysikalen [1 st], Kommunikationsnämndens ordförande [1 st], Revisor [1 st], Programansvarig student för teknisk matematik [1 st]  och Projektledare Fusion 2024 [1 st]. Vill du kandidera till någon av posterna? Kontakta styret@f.kth.se eller dyk upp och kandidera på plats!

Utöver det kommer två propositioner lyftas, en om val av kårfullmäktige på SM och en om att utse hedersmedlemmar. Dessutom kommer den klassiska 06-propositionen, det vill ni inte missa! Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till styret@f.kth.se senast 7 december. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151. Stockholm, den 1 december 2022.

Fyll i matanmälan för att få mat på mötet!
Läs mer om fyllnadsvalet på f.kth.se/val

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89

Tid: Onsdag den 14:e december klockan 17:23

Matanmälan: https://forms.gle/2QfPJTcijq2c85np7

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar