Välkommen till SM6

På SM6 kommer fyllnadsval hållas, de poster som söks är: Stabsledning för Fysikalen [1 st], Kommunikationsnämndens ordförande [1 st], Revisor [1 st], Programansvarig student för teknisk matematik [1 st]  och Projektledare Fusion 2024 [1 st]. Vill du kandidera till någon

Läs mer

Välkomna till SM5!

Sök till THS Kårfullmäktige 22/23

Vill du representera medlemmarna i de viktiga besluten som tas inom THS? Är du intresserad av att lära dig mer om organisationsstyrning? Vill du få ett nätverk som sträcker sig till alla THS sektioner? SÖK TILL THS KÅRFULLMÄKTIGE SENAST 27

Läs mer

Kamratstipendiet 2022!

Har du en alldeles särskild vän som du vill uppmärksamma? Eller någon kursare du inte känner så bra men tycker förtjänar en eloge för sitt goda kamratskap? Då kan du skicka in en nominering till THS Kamratstipendie! Nomineringar görs här:

Läs mer

Välkomna till SM5!

Fyllnadsval!

Funderade du kring att söka en ansvarspost i sektionen till valet men missade chansen? Har du precis insett att det låter jättekul att vara mer engagerad? Frukta ej – det är inte för sent! Det finns tre olika poster som

Läs mer

Gå med i styrelsen för SNNC

SNNC (Student’ Nobel NightCap) är den storslagna efterfesten till Nobelbanketten som varje år arrangeras av en högskola i Stockholm. Den styrs ideellt och har sedan 1978 blivit en given del av Nobelveckan som merparten av gästerna på banketten besöker för

Läs mer

Nya Covid-restriktioner

Hej alla sektionsmedlemmar! Imorgon 1 dec införs de nya covidrestriktionerna och rekommendationerna från FHM. Idag gick THS och KTH ut med vad som gäller för studentverksamhet och i sektionslokalerna. Kortfattat är de viktigaste punkterna: Vid evenemang vid 100 eller fler

Läs mer

Lunchföreläsning med Intize

Vill du utveckla dig själv, vässa ditt CV och göra skillnad? Bli mentor i matematik för särskilt begåvade barn i glesbygd på distans! Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som inte känner sig utmanade av

Läs mer

Sektionslokalsflytt

[English below]Som studenter eller sektionsmedlemmar har ni säker redan nåtts av informationen om att THS tillsammans med KTH har börjat se över en sektionslokalsflytt på campus. Det innebär att vår sektionslokal Konsulatet kan komma att flyttas. Mer information om flytten

Läs mer

Sammanfattning av studentenkät

Image source: Vantage Circle I februari skickade styrelsen ut en enkät till alla medlemmar och studenter på program tillhörande Fysiksektionen. Enkäten var indelad i tre delar: Studier och mående, Allmänt om Fysiksektionen och Kommunikation från sektionen. Total svarade 131 studenter på

Läs mer