Handlingar SM3

Handlingar SM3 Här är handlingarna till SM3. Vi kommer bland annat att ha val av Kårfullmäktige ledamot och Valberedning, diskutera sektionens valsystem, hantera den bordlagda valsystems-motionen från SM1 och SM2, en proposition att införa Mattermästare som en officiel post på sektionen, en motion att tillåta personuppgifter att lagras på servrar ej tillhandahållna av KTH,...

Läs mer