Handlingar SM3

Handlingar SM3

Här är handlingarna till SM3. Vi kommer bland annat att ha val av Kårfullmäktige ledamot och Valberedning, diskutera sektionens valsystem, hantera den bordlagda valsystems-motionen från SM1 och SM2, en proposition att införa Mattermästare som en officiel post på sektionen, en motion att tillåta personuppgifter att lagras på servrar ej tillhandahållna av KTH, en motion att införa en budget för årskurssittningar, en motion att säkerställa att åre-resan blir av genom att tydligöra vem som har ansvar för att den dras i, en motion att uppdatera mottagningens rambudget för att motsvara förväntade höjda lokalkostnader och slutligen en motion att skapa en detaljbudget för Fusion 2025.

Låter något spännande? Läs handlingarna och kom på mötet, det blir kul!

Handlingar SM3

Kom även ihåg att matanmäla er för gratis märke och mat! ^^