Välkommen till Sektionsmöte 4

Hej Sektionen! Åter tillbaka på en ny termin så är det hög tid för det första sektionsmötet. Sektionsmötet, eller SM, är där alla sektionens medlemmar får vara med och besluta om sektionens framtid, ekonomi, vilka som får de större ansvarsposterna

Läs mer

Välkommen till Sektionsmöte 3!

[Uppdaterad 27/4] Hej Sektionen! Den 4 maj är det dags för årets tredje sektionsmöte. Sektionsmötet är där de viktigaste besluten inom sektionen tas och alla studerande medlemmar har rösträtt. Vanligen brukar det vara ett möte i vår sektionslokal, men detta

Läs mer

Värdegrundsarbetet

Enligt beslut på SM1 2020 ska styrelsen ta fram en värdegrundspolicy inför SM3 i maj. En värdegrund som inte är förankrad är dock i stort sett värdelös, och därför kommer vi se till att ta in återkoppling från sektionen löpande.

Läs mer

STYM och SM flyttas till Zoom!

Hej sektionen! Då KTH inte tillåter oss att vara i Konsulatet, m.m, flyttas STYM och SM online. Möten kommer att köras på Zoom som är en sida där videogruppsamtal kan hållas. Vi har skapat en sida där man kan nå

Läs mer

Revidering av styrdokument

Hej sektionen! Under våren kommer vi i styrelsen att arbeta med att ta fram ett förslag på omskrivning av sektionens styrdokument. Anledningen är att de i dagsläget ofta inte representerar hur sektionen bedriver sin verksamhet och ibland bidrar till “onödiga”

Läs mer

Uttalande om nyhetspublikation

Hej Sektionen! Som många av er är medvetna om så har sektionens medlemmar beslutat att vi inte ska förnya samarbetet vi har haft med konsultföretaget McKinsey & Co tills dess att vi har utarbetat en värdegrund för sektionens företagssamarbeten. Jag

Läs mer

SM2

Välkomna till SM2! Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor.När: Torsdag 27/2 17:23Var: Konsulatet (Brinellvägen 89)Matanmälan: https://forms.gle/71rtvAfeV9jzLWQ89 (innan 24/2 23:59) Handlingar: .pdf Under årets andra sektionsmöte har vi för avsikt att fastställa en konkret

Läs mer

STYM2

Välkomna till STYM2! Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Torsdag 20/2 17:23 Var: Konsulatets grupprum På STYM1 tillsattes alla utom två STYM-poster och vi vill nu fylla även dessa. Det gäller två

Läs mer