Syjunta med styret och fkm*

Styret och fkm* presenterar: Syjunta på tisdags-APA:n!Vill du finna din inre sytant? Har pandemin gjort att din sytakt stannat av? Frukta ej! Syjuntan är äntligen här! Kom på tisdags-APA och sy på alla dina märken som ligger och samlar damm!

Läs mer

Välkomna till Styrelsemöte 5!

Välkomna till STYM5!På detta möte beslutar styrelsen om årets tillskott till Riddarnaav Integralorden (sluten diskussion inom styrelsen) ochdiskuterar sektionens verksamhet med tanke på de nyarestriktionerna från Folkhälsomyndigheten. Information om mötet Plats: Digitalt möte via Zoom.Tid: Torsdag den 5:e november, kl. 17:23.Vilka: Alla medlemmar!

Läs mer

Välkommen till Sektionsmöte 4

Hej Sektionen! Åter tillbaka på en ny termin så är det hög tid för det första sektionsmötet. Sektionsmötet, eller SM, är där alla sektionens medlemmar får vara med och besluta om sektionens framtid, ekonomi, vilka som får de större ansvarsposterna

Läs mer

Välkommen till Sektionsmöte 3!

[Uppdaterad 27/4] Hej Sektionen! Den 4 maj är det dags för årets tredje sektionsmöte. Sektionsmötet är där de viktigaste besluten inom sektionen tas och alla studerande medlemmar har rösträtt. Vanligen brukar det vara ett möte i vår sektionslokal, men detta

Läs mer

Värdegrundsarbetet

Enligt beslut på SM1 2020 ska styrelsen ta fram en värdegrundspolicy inför SM3 i maj. En värdegrund som inte är förankrad är dock i stort sett värdelös, och därför kommer vi se till att ta in återkoppling från sektionen löpande.

Läs mer

STYM och SM flyttas till Zoom!

Hej sektionen! Då KTH inte tillåter oss att vara i Konsulatet, m.m, flyttas STYM och SM online. Möten kommer att köras på Zoom som är en sida där videogruppsamtal kan hållas. Vi har skapat en sida där man kan nå

Läs mer

Revidering av styrdokument

Hej sektionen! Under våren kommer vi i styrelsen att arbeta med att ta fram ett förslag på omskrivning av sektionens styrdokument. Anledningen är att de i dagsläget ofta inte representerar hur sektionen bedriver sin verksamhet och ibland bidrar till “onödiga”

Läs mer

Uttalande om nyhetspublikation

Hej Sektionen! Som många av er är medvetna om så har sektionens medlemmar beslutat att vi inte ska förnya samarbetet vi har haft med konsultföretaget McKinsey & Co tills dess att vi har utarbetat en värdegrund för sektionens företagssamarbeten. Jag

Läs mer