STYM6

***English below***Varmt välkomna till STYM6!Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta. När: Måndag 7/10 17:23 Var: Konsulatet På detta STYM kommer vi bland annat ta upp THS Sustainability Council. Kom och lyft dina tankar

Läs mer

Lunch med Styret

Kom och häng med oss i Styret på torsdag (19/9) ca 12:15-13 i Konsulatet! Oavsett om du har något speciellt du vill lyfta eller bara vill lära känna oss är detta ett utmärkt tillfälle. Ses där!

SM4

***English below***Varmt välkomna till SM4!Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor. Var: KonsulatetNär: Onsdag 2 oktober 17:23 Förutom läsning av motioner kommer vi på detta SM välja Valberedning tillika Rösträknare till nästkommande funktionärsval, tillsätta

Läs mer

STYM5

***English below*** Varmt välkomna till STYM5! Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla medlemmar är välkomna att delta. När: Måndag 16/9 17:23 Var: Konsulatet Har du någon fråga som du vill att Styret ska diskutera? Hör då av dig

Läs mer

Fysiksektionens studentenkät

Fysiksektionen behöver din hjälp för att bli bättre! Vi har några frågor vi vill ställa till alla fysikstuderande och dina svar är viktiga. Enkäten består bland annat av frågor om din syn på sektionen, informationsspridning, jämlikhet, mångfald och likabehandling. Läser

Läs mer

SM3

***English below***Varmt välkomna till SM3! Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor. Var: KonsulatetNär: Onsdag 8 maj 17:23 Motioner sänds till sekreterare@f.kth.se senast 30/4. Kom och gör din röst hörd! Det bjuds på mat

Läs mer

STYM4

***English below***Varmt välkomna till STYM4!Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla medlemmar är välkomna att delta. När: Torsdag 2/5 17:23 Var: KonsulatetHar du någon fråga som du vill att Styret ska diskutera? Hör då av dig till sekreterare@kth.se. Väl

Läs mer

Lunch med Styret

Under lunchen på torsdag (28/2, kl 12-13) kommer Styret befinna sig i Kons för att svara på frågor, lyssna till åsikter och diskutera verksamheten. Vi ses! During lunch hour this Thursday, the chapter board will be present in Kons to

Läs mer

SM1

Varmt välkomna till SM1 den 6 februari 17:23 i Konsulatet. För mer info, se kallelsen och föredragningslistan under “Möteshandlingar”. För att få mat, anmäl dig nedan senast 3/1 23:59. Intresserad av att kandidera i fyllnadsvalen? Se senare inlägg för mer

Läs mer