Nedanstående information gällde för sektionsvalet 2018. Denna sida kommer uppdateras inför valet 2019.

___

Nu är sektionens valperiod för 2018 igång, och med det så kan man kandidera till sektionens alla olika förtroendeposter! Nedan kommer en hel massa information för alla:

Tidsplan

15/11 – Kandidaturperioden inleds och man kan officiella ställa upp som kandidat.
28/11 – Kandidaturperioden avslutas 23:59, och det är inte längre möjligt att kandidera till förtidsvalet. Om det finns lediga poster så får dessa väljas på Sektionsmötet (SM).
29/11 – Utfrågning av kandidaterna. Valberedningen ordnar ett möte där kandidaterna ska ha en möjlighet att presentera sig, och medlemmarna kan ställa frågor och diskutera kandidaterna. UPPDATERING: Protokoll finns här.
30/11 – Röstperioden börjar. Valberedningen kommer att ha valsedlar och urna under luncherna i Konsulatet, och varje sektionsmedlem kommer ha möjlighet att komma och rösta på sina favoritkandidater.
6/12 – Röstperioden slutar kl. 13 och med det kommer man inte längre att kunna rösta till förtidsvalet. Rösterna räknas under kvällen.
10/12 – Val-SM! Under detta SM (Sektionsmöte) presenteras valresultatet och eventuella fyllnadsval hålls första gången.

Hur kandiderar man?

Att kandidera är enkelt; man anger vilken post man söker till och svarar på valberedningens frågor via formuläret nedan. Fysiksektionen har öppen kandidatur vilket innebär att alla kandidater är offentliga.

Formuläret hittas här.

Vilka förtroendeposter finns?

Se info om poster.

Vilka kan kandidera?

För att kunna ställa upp i valet behöver du vara sektionsmedlem, alternativt gästmedlem för alla förutom revision, mottagningen, studiebevakning eller styrelsen och att seniormedlemmar kan kandidera till revisor.

Röstning

Röstning sker via ett förtidsval där man röstar på kandidaterna under veckan innan Val-SM. För att kunna rösta, måste man vara sektionsmedlem. Rösturnan finns framme i Konsulatet på luncherna under röstperioden. Valberedningen finns på plats, och röstsedlar samt instruktioner för röstning och information om samtliga kandidater kommer att finnas där.

Om man inte har möjlighet att närvara under röstperioden kan man rösta genom fullmakt. Då låter man någon annan utföra den fysiska röstningen vid urnan. För att ge fullmakt mejlar man valberedningen med sitt namn, bild på legitimation, samt namn och personnummer på personen man ger fullmakt. Personen behöver vara sektionsmedlem.

Frågor?

Alla frågor bör antingen ske via valberedningens Facebook, eller mejl, valberedning@f.kth.se

 

Årets kandidater

Hittas i detta dokument.

Protokoll från utfrågningen

Hittas i detta dokument.