Fysiksektionen, vi har ett resultat!

Nu är förtidsvalet avklarat! Efter att SM godkänt valförfarandet och resultatet presenterades följande valda:

Ordförande – Christoffer Ejemyr
Vice Ordförande – Morris Eriksson
Kassör – Hanna Lindahl
Sekreterare – Adam Skärbo Jonsson
Utbildningsledamot – Teo Elmfeldt
Studiesocial ledamot – Frida Ekner
Näringslivsansvarig ledamot – Astrid Schöldström
Föhsare – Johan Larsson, Leo Enge, Ebba Ahlgren
FINTO – Thomas Agrenius Gustafsson
Revisor – Mikael Lyth, Ryll Åman
Klubbmästare – Tobias Gabi Goobar, Hannes Karlsson, Samuel Söderberg
SNO – Emelie Kvarnström
PAS – Hanna Israelsson
Fadderist – Axel Boij, Nicole Hedblom, Rebecca Remling, Frida Grönberg
GK – Lukas Werner
CdA – David Jönsson
Ordförande i Fcom – Joel Vållberg
Webmaster – Gustav von Knorring
Redaktör – Jacob Granqvist

Därefter valdes följande personer på fyllnadsval under mötet:

Jämlikhetsnämndens ordförande – Danna Vashchuk
Stabsledningen i Fysikalen – Helmer Nylén


All information om valförfarandet hittar du i detta dokument.

Frågor?

För frågor rörande sektionsvalets förfarande eller annat relaterat, vänligen kontakta oss via valberedning@f.kth.se eller via Facebook.