Hej sektionen, vi har ett resultat!

Nu är förtidsvalet avslutat och följande personer har blivit valda att representera Fysiksektionen 2021.

 • Ordförande: Morris Eriksson
 • Vice ordförande: Rebecca Remling
 • Kassör: Gustav von Knorring
 • Studiesocial ledamot: Tobias Gabi Goobar
 • Ledamöter: Samuel Eriksson Lidbrink, Cecilie Holmen, Moa Ingvast
 • Näringslivsnämndens ordförande: Albert Sund Aillet
 • Webmaster: Christoffer Ejemyr
 • Lokalnämndens ordförande: Vivianne Manlai
 • Chargé d’Affairs: Nicole Hedblom
 • Jämställdhetsnämndens ordförande: Isabell Weinberg-Krakowski
 • Programansvarig student Teknisk matematik: Linnéa Gyllberg
 • Programansvarig student Teknisk fysik: Theo Ingelstam
 • Klubbmästare: Björn Thiberg, Frida Grönberg, Astrid Schöldström
 • Fadderister: Alex Hamben, Adam Steif, Felix Bengtsson, David Ye
 • Föhsare: Evelina Stenseth, Frida Ekner, Jonathan Jilg
 • Revisor: Hanna Lindahl, Gabriel Bengtsson

På val-SM tillsattes även följande poster genom fyllnadsval

 • Studienämndens ordförande: Olle Sundberg
 • Redaktör: Jacob Granqvist
 • Internationella nämndens ordförande: Josefin Stenberg


Frågor?

För frågor rörande sektionsvalets förfarande eller annat relaterat, vänligen kontakta oss via valberedning@f.kth.se eller via Facebook.