Fysikalen 2025: Earhart

…med allt det här att göra? Den spänningslystna societetsdamen Dorothy Binney leder en räddningspatrull bestående av en förkrossad flygplanskonstruktör, en vindflöjel till politiker, en markbunden veteran och en vilddjursimporterande vildmarksexpert…

Kallelse SM2

…rösta om THS kamratstipendium (nomineringar öppna tills kl. 17 den 25:e mars), ta upp vilande stadgeändringar från SM1, behandla ansvarsfrihet för styret 2023 och kommer vara fyllnadsval till posten som…

Mottagningen

Mottagningen är två aktivitetsfyllda veckor i augusti samt utspridda evenemang under höstterminen då de nyantagna studenterna vid Teknisk fysik och Teknisk matematik på KTH välkomnas till Fysiksektionen och skolan. Den

Fysikrumskommittén

Om Fysikrumskommittén FRum Fysikrumskommittén, även kallad FRum, ansvarar för Fysiksektionens lokal Konsulatet och även sektionsbilen. Högsta hönset är Generalkonsuln (GK) som vakar över Konsulatet i sin brandgula mantel och ibland…

Syjunta Fcom x Frum

…ni såklart komma på Syjunta /Merchförsäljning nästa torsdag (9:e Maj) i Konsulatet klockan 17:23. Mat finns till den som matanmäler sig i formuläret Vi ses där:) Mvh, Frum x Fcom…