[English below]

Mentorprogram för studenter
En inblick i livet efter examen – få unika tips och råd av en alumn genom vårt mentorprogram.

Syftet med programmet är att du som student ska få inspiration inför kommande karriär och arbetsliv. Din mentor kommer att vara en tidigare student, dvs. alumn från KTH, med erfarenheter och kunskaper om hur livet efter examen kan se ut. Han/hon kan ha en annan utbildningsbakgrund än du har. Mentorskap handlar om att ställa frågor, lyssna, reflektera och ta in nya perspektiv.

Som adept i programmet förväntas du avsätta tid att träffa din mentor fyra gånger, där ni själva bestämmer upplägget. Du deltar också i ett digitalt möte med alla adepter där vi går igenom vad det innebär att vara adept samt ett digitalt start- och slutmöte som är gemensamt för hela programmet. Vid frågor, kontakta alumni@kth.se.

Anmäl ditt intresse senast den 27 september 2021.

Mentor Program for students
Get an insight into life after graduation – learn from alumni through our mentor program

The aim of the mentor program is to give you as a student inspiration for your future career. Your mentor will be a former student, i.e. an alumnus/alumna of KTH, with experiences and personal knowledge of how life after graduation can be. He/she may have a different educational background. Mentoring is about asking questions, listening, reflecting and discovering new perspectives.

As a mentee in the Program, you are expected to meet with your mentor at least four times. You and your mentor decide how and when. In addition, you are asked to participate in a meeting with all mentees at the start of the Program, as well as a digital start- and final meeting with all participants. Please contact alumni@kth.se should you have any questions.

Register before 27 September 2021.