Välkommen till STYM4

Välkomna till STYM4 (Styrelsemöte 4)!

På det här styrelsemötet kommer vi bland annat lägga till några ändringar i “PM för ekonomi” om bankfack samt ta upp frågor om gästmedlemskap. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar får närvara och mer än gärna lyfta åsikter och tankar, så kom dit!

Information om mötet

Plats: Konsulatet
Tid: Måndag den 27:e september, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar!


Möteshandlingar