Lunchföreläsning med Sunstone

Välkommen på lunchföreläsning med Sunstone Systems!

Tid: 12.00 – 13.00
Datum: 15 december 2021
Plats: L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH Campus
Anmälan: https://forms.gle/txpURymp9pJjct9XA

Sunstone Systems AB är ett IT-konsultföretag inom systemutveckling och systemintegration med uppdrag främst för mediaföretag. De hjälper sina kunder med alla sorters tjänster för utveckling och förvaltning av centrala verksamhetssystem.
Uppdragen berör alla delar av systemen, från databas till användargränssnitt, och utförs med olika operativsystem, programspråk och verktyg, vilket ger stor variation i arbetet och många tillfällen att prova nya saker och utveckla sin kompetens.
Rikard Johansson och Jonathan Johansen berättar om företaget och hur det är att arbeta som IT-konsult