Välkommen till STYM3

Välkomna till STYM3 (Styrelsemöte 3)!

På detta möte kommer bl.a ekonomiska halvårsrapporten presenteras och det kommer även rapporteras om beslut som styret har fattat.
Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar välkomna att delta på mötet.
Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid
brådskande ärenden på 0705425151.

Information om mötet

Plats: Brinellvägen 89, grupprummet i konsulatet

Tid: Tisdag den 6 september, kl 17:23

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar