Välkommen till SM4

Höstterminens första SM är fullspäckat av möjligheter att hoppa på olika poster
och projekt! Rösträknare till årets förtidsval söks och dessutom hålls det
fyllnadsval där en tredje person till stabsledningen för Fysikalen 2023, en till
valberedare, en portföljförvaltare till Näringslivsnämnden och en vice ordförande till Aktivitetsnämnden söks. Är du sugen på
att kandidera till någon av dessa poster? Dyk upp på SM och kandidera eller
kontakta oss i styrelsen!
I vår ska vi anordna SaFT*, till det ska kommer det föreslås att starta ett projekt
där du kan söka projektledare (SaFT-blandare)! Utöver detta ryktas det även om
en motion för att starta ett projekt där Fysiksektionen ska åka till Åre igen.
Dessutom kommer ekonomiska halvårsrapporten presenteras!

Allt detta och mer (gratis mat) kan du ta del av på SM4!
Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till
styret@f.kth.se senast den 14 september. Har du frågor? Kontakta sekreterare
på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151.


Stockholm, den 9:e september 2022.

Fyll i matanmälan för att garanteras bli bjuden på mat!

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89

Tid: Onsdag den 21:a september klockan 17:23

Matanmälan: https://forms.gle/x4GGa5eSzKGEcHMV6

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar