Välkomna till SM5!

Välkommen till STYM5

Äntligen dags för STYM5!På detta STYM kommer vi att göra diverse ändringar i sektionens olika PM ochpolicies. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vidbrådskande ärenden på 0705425151. Information om mötet Plats: Stora grupprummet i M Tid: Torsdag den 1:a december,

Läs mer

FINTs Holiday events

Hoo Hoo Hoo! The Holidays is just around the corner and we in FINT are hosting 3 fun, holiday-themed events! “Bake your way into the Holiday! with FINT!”Swedish Christmas tradition has a lot of themed snacks and candies and at

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till SM5

På detta sektionsmöte kommer vi bland annat få reda på vilka nya funktionärersom valts till funktionärsposter i förtidsvalet! Vi förbereder oss även för nästaverksamhetsår genom att rösta om budget samt verksamhetsplan 2023. Detkommer även hållas fyllnadsval för två platser i

Läs mer