Välkommen till SM5

På detta sektionsmöte kommer vi bland annat få reda på vilka nya funktionärer
som valts till funktionärsposter i förtidsvalet! Vi förbereder oss även för nästa
verksamhetsår genom att rösta om budget samt verksamhetsplan 2023. Det
kommer även hållas fyllnadsval för två platser i stabsledningen för Fysikalen
2023 samt poster som ej fylls i förtidsvalet.

Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar inbjudna. Motioner skickas till
styret@f.kth.se senast torsdag den 17:e november. Har du frågor? Kontakta
sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på
0705425151. 

Stockholm, den 11:e november 2022.

Fyll i matanmälan för att garanteras bli bjuden på mat!

Information om mötet

Plats: Konsulatet – Brinellvägen 89

Tid: Torsdag den 24:e november klockan 17:23

Matanmälan:  https://forms.gle/CrN539GuVYjgRfit6

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar