Kallelse STYM1

Hej Sektionen!

Jag hoppas alla fått en bra start på det nya året, med både ledighet och tenta-P
passé, och är redo att dra igång med verksamheten. Styret 24 välkomnar er till
Fysiksektionens första styrelsemöte – STYM1!

När?

23e Januari kl 17:23

Var?

Grupprummet i Konsulatet

Vad?

På detta STYM kommer vi att bl.a. välja fanbärare, diskutera och gå igenom
funktionärer som kommer få betydande ekonomiskt ansvar för godkännande,
uppdatera PM för Ekonomi för att ge Vice-Kassör i styret attesträtt för
relevanta nämnders resultatställen samt starta ett projekt att gå igenom och
rensa bokhyllan med pärmar i grupprummet.

Kallelse