Uppsatsstipendium – entreprenörskap och företagande

Information om stipendiet samt behörighetskrav

Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är de/den som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap. Uppsatsen ska belysa det som ännu inte har forskats kring och främja kunskap och nytänkande för entreprenöriella branscher. Ansökan är öppen fram till 30 november 2022.

Qred uppsatsstipendium – mer information och ansökningsformulär