KTH Innovations förinkubatorprogram

Ett år för att utveckla din startup Har du en idé du brinner för eller ett sidoprojekt du vill utveckla? Vill du gå med i en stöttande community och få någon som kan peka dig och din idé i rätt

Läs mer

Project Destination is recruiting!

Project Destination is recruiting new team members, are you ready for a new adventure? The Project Destination team will: Create business events with companies for students with the aim to inspire students to a career abroad and to help students

Läs mer

Studie om introduktion till arbetslivet

Avslutar du dina studier under 2021? Vill du bidra till att förbättra introduktionen in i arbetslivet? BakgrundVi är en forskargrupp från Karolinska Institutet som är intresserade av nya professionellas erfarenheter under deras första tid i arbetslivet. Vilket är studiens syfte?Vi

Läs mer