IT-överlämning

Att använda din funktionärsadress

Som funktionär får du tillgång till en mailadress (kan du den inte så hittar du den här) som kopplas till din KTH-mail så att mailen dyker upp i samma inkorg. Du behöver dock själv ordna så att du kan skicka mail. Rekommenderat är att använda en extern klient, som t.ex. Outlook eller Thunderbird (inte Gmail, av denna orsak). Du kan då ta emot och skicka mailen därifrån. Nedan finns några guider för detta. Om du kör fast eller har frågor är det bara att höra av dig till webmaster@f.kth.se.

Skicka e-post från din funktionärsmail via Outlook

Fixa din egen Fysik-mailsignatur

Några förhållningsregler och tips

  • Hjälp dem du kommunicerar med genom att vara tydlig med varifrån dina mail kommer. Eftersom mailadressen går i arv är det smart att inte välja ett namn där ditt eget namn är med. Många sparar adressen i sin adressbok, och risken är då att “Frippe Osquarsson, Webmaster” hamnar i någons adressbok och den använder den adressen för att kontakta Frippe några år senare – men då går ju adressen i deras kontaktbok till någon helt annan. Mycket bättre är att skriva “Fysiksektionens Webmaster” eller “Webmaster Fysiksektionen”, och skriva under med ditt namn i mailsignaturen.
  • Skicka bara mail från din funktionärsadress som har med funktionen att göra – med andra ord, ha den inte som standardadress. Det har hänt att föreläsare skickat ut betyg till funktionärsmailadresser som hamnat i deras adressböcker av misstag…
  • Om en funktionärsmailadress delas av flera personer, som t.ex. Mottagningens mailadresser, kom överens med varandra om hur ni ska använda adressen så att alla använder den likadant.

Snabbversionen – IMAP-inställningar

Inkommande e-post Utgående e-post
Protokoll IMAP SMTP
Server webmail.kth.se smtp.kth.se
Port 933 587
Protokoll SSL/TTL STARTTLS
Kryptering Ingen Ingen

Du använder samma inloggningsuppgifter som till KTH Mina Sidor.
Mer info finns på KTH:s sida.