Styret

styret@f.kth.se

Ordförande Mikael Lyth F-15 ordf@f.kth.se
Vice ordförande Karl Arthursson F-17 vordf@f.kth.se
Kassör Gabriel Bengtsson F-15 kassor@f.kth.se
Sekreterare Alice Harting F-18 sekreterare@f.kth.se
Ledamot, studiesociala frågor Elisabet Arvidsson F-15 studiesocialt@f.kth.se
Ledamot, näringslivsfrågor Evelina Stenseth F-16 naringsliv@f.kth.se
Ledamot, utbildningsfrågor Teo Elmfeldt F-17 utbildning@f.kth.se

Nämndfunktionärer

Aktivitetsnämnden aktivitet@f.kth.se
Ordförande Axel Tibbling F-18 aktordf@f.kth.se
Vice ordförande Hanna Israelsson F-18
Kassör Nigina Madumarova F-18 aktkassor@f.kth.se
Fysikalens stabsledning fysikalen@f.kth.se
Kommisarie (ordförande) Toomas Liiv F-16 fysikalen@f.kth.se
Kassör Wille Eriksson F-16 fysikalen@f.kth.se
Inspektör (vice ordförande) Vakant fysikalen@f.kth.se
Klubbmästeriet klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (ordförande) Christoffer Ejemyr F-17 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (kassör) Julia Schauman F-17 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (vice ordförande) Linnea Bendrot F-17 klubbmaster@f.kth.se
Näringslivsutskottet foretag@f.kth.se
Generalsekreterare (ordförande) Oscar Wistemar F-17 fnordf@f.kth.se
Vice ordförande Johan Larsson F-17
Kassör Jakob Myhrman F-17 fnkassor@f.kth.se
Studienämnden fsn@f.kth.se
SNO (ordförande) Agnes Berg F-17 sno@f.kth.se
Vice ordförande Emelie Kvarnström F-18 vsno@f.kth.se
Programansvarig student Vakant pas@f.kth.se
Kommunikationsnämnden kommunikation@f.kth.se
Ordförande Adam Skärbo Jonsson F-17 kommordf@f.kth.se
Redaktör Leo Enge F-15 redaktor@f.kth.se
Profilansvarig Lucia Karens F-18 profil@f.kth.se
Webmaster Morris Eriksson F-18 webmaster@f.kth.se
Jämlikhetsnämnden ojamn@f.kth.se
oJämn (ordförande) Frida Ekner F-17 ojamn@f.kth.se
Jämn (vice ordförande) Isabell Weinberg Krakowski F-17
Mottagningen mottagningen@f.kth.se
Överföhs (ordförande) Helmer Nylén F-15 fohseriet@f.kth.se
Taktikföhs (vice ordförande) Anton Åkesson F-14 fohseriet@f.kth.se
S***föhs (kassör) Hanna Lindahl F-15 fohseriet@f.kth.se
Fadderist Sandra Möttus F-17 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Hanna Kylhammar F-17 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Samuel Eriksson Lidbrink F-18 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Samuel Belin F-18 fadderiet@f.kth.se
Internationella Mottagningen international@f.kth.se
FINTO (ordförande) Agnes Hansson F-15 international@f.kth.se
Fysikrumskommittén frum@f.kth.se
Generalkonsul (ordförande) Jonas Nylund F-13 gk@f.kth.se
Chargé d'Affaires (kassör) Gustav von Knorring F-18 cda@f.kth.se
Baristokrat (vice ordförande) Hanna Linn F-15

Övriga funktionärer

Revisor Eric Landström F-12 revisorerna@f.kth.se
Revisor Ryll Åman F-14 revisorerna@f.kth.se
Ordinarie fanbärare Fred Lindahl F-16 fanbarare@f.kth.se
Vice fanbärare Hanna Linn F-15 fanbarare@f.kth.se
Valberedningen [2019] valberedning@f.kth.se
Sammankallande ledamot Fred Lindahl F-16 valberedning@f.kth.se
Ledamot Anton Finnson F-16 valberedning@f.kth.se
Ledamot Yashar Honarmandi F-17 valberedning@f.kth.se
Ledamot Morris Eriksson F-18 valberedning@f.kth.se
Kårfullmäktigeledamöter kf-f@f.kth.se
Ledamot Mikael Lyth F-15 kf-f@f.kth.se
Ledamot Gustav Gybäck F-15 kf-f@f.kth.se
Projektledare
Åreresan Axel Tibbling F-18 fare@f.kth.se