Styret

styret@f.kth.se

Ordförande Christoffer Ejemyr F-17 ordf@f.kth.se
Vice ordförande Morris Eriksson F-18 vordf@f.kth.se
Kassör Hanna Lindahl F-15 kassor@f.kth.se
Sekreterare Adam Skärbo Jonsson F-17 sekreterare@f.kth.se
Ledamot, studiesociala frågor Frida Ekner F-17 studiesocialt@f.kth.se
Ledamot, näringslivsfrågor Astrid Schöldström F-19 naringsliv@f.kth.se
Ledamot, utbildningsfrågor Teo Elmfeldt F-17 utbildning@f.kth.se

Nämndfunktionärer

Aktivitetsnämnden aktivitet@f.kth.se
Ordförande Oscar Wistemar F-17 aktordf@f.kth.se
Vice ordförande --
Kassör Gabriel Bengtsson F-13/15 aktkassor@f.kth.se
Fysikalens stabsledning fysikalen@f.kth.se
Kommisarie (ordförande) Toomas Liiv F-16 fysikalen@f.kth.se
Kassör Wille Eriksson F-16 fysikalen@f.kth.se
Inspektör (vice ordförande) Helmer Nylén F-15 fysikalen@f.kth.se
Klubbmästeriet klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (ordförande) Samuel Söderberg F-18 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (kassör) Hannes Karlsson F-18 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare (vice ordförande) Tobias Gabi Goobar F-18 klubbmaster@f.kth.se
Näringslivsutskottet foretag@f.kth.se
Generalsekreterare (ordförande) Oskar Bonde fnordf@f.kth.se
Vice ordförande --
Kassör Andreas Winberg fnkassor@f.kth.se
Studienämnden fsn@f.kth.se
SNO (ordförande) Emelie Kvarnström F-18 sno@f.kth.se
Vice ordförande -- vsno@f.kth.se
Programansvarig student Hanna Israelsson F-18 pas@f.kth.se
Kommunikationsnämnden kommunikation@f.kth.se
Ordförande Joel Vållberg F-19 kommordf@f.kth.se
Redaktör Jacob Granqvist F-19 redaktor@f.kth.se
Profilansvarig Evelina Stenseth F-17 profil@f.kth.se
Webmaster Gustav von Knorring F-18 webmaster@f.kth.se
Jämlikhetsnämnden ojamn@f.kth.se
oJämn (ordförande) Danna Vashchuk F-19 ojamn@f.kth.se
Jämn (vice ordförande) Felix Bengtsson F-19
Mottagningen mottagningen@f.kth.se
Föhs Johan Larsson F-17 fohseriet@f.kth.se
Föhs Leo Enge F-15 fohseriet@f.kth.se
Föhs Ebba Ahlgren F-15 fohseriet@f.kth.se
Fadderist Axel Boij F-18 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Nicole Hedblom F-17 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Rebecca Remling F-19 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Frida Grönberg F-19 fadderiet@f.kth.se
Internationella Mottagningen international@f.kth.se
FINTO (ordförande) Thomas Agrenius Gustafsson F-15 international@f.kth.se
Fysikrumskommittén frum@f.kth.se
Generalkonsul (ordförande) Lukas Werner F-19 gk@f.kth.se
Chargé d'Affaires (kassör) David Jönsson F-19 cda@f.kth.se
Baristokrat (vice ordförande) --

Övriga funktionärer

Revisor Mikael Lyth F-15 revisor@f.kth.se
Revisor Ryll Åman F-14 revisor@f.kth.se
Ordinarie fanbärare Mikael Lyth F-15 fanbarare@f.kth.se
Vice fanbärare Karl Arthursson F-17 fanbarare@f.kth.se
Vice fanbärare Gabriel Bengtsson F-13/15 fanbarare@f.kth.se
Valberedningen [2019] valberedning@f.kth.se
Sammankallande ledamot -- -- valberedning@f.kth.se
Ledamot Jonas Nylund F-13 valberedning@f.kth.se
Ledamot Evelina Stenseth F-17 valberedning@f.kth.se
Ledamot Christoffer Beiming F-18 valberedning@f.kth.se
Kårfullmäktigeledamöter kf-f@f.kth.se
Ledamot Emanuel Ravemyr F-15 kf-f@f.kth.se
Ledamot vakant - kf-f@f.kth.se
Projektledare
Åreresan Axel Tibbling F-18