Styret

styret@f.kth.se

Ordförande Mikael Lyth F-15 ordf@f.kth.se
Vice ordförande Karl Arthursson F-17 vordf@f.kth.se
Kassör Gabriel Bengtsson F-15 kassor@f.kth.se
Sekreterare Alice Harting F-18 sekreterare@f.kth.se
Ledamot, studiesociala frågor Elisabet Arvidsson F-15 studiesocialt@f.kth.se
Ledamot, näringslivsfrågor Vakant   naringsliv@f.kth.se
Ledamot, utbildningsfrågor Teo Elmfeldt F-17 utbildning@f.kth.se

Nämndfunktionärer

Aktivitetsnämnden     aktivitet@f.kth.se
Nämndordförande Axel Tibbling F-18 aktordf@f.kth.se
Nämndkassör Vakant   aktkassor@f.kth.se
Fysikalens stabsledning     fysikalen@f.kth.se
Kommisarie (nämndordförande) Toomas Liiv F-16 fysikalen@f.kth.se
Nämndkassör Wille Eriksson F-16 fysikalen@f.kth.se
Inspektör (vice nämndordförande) Vakant   fysikalen@f.kth.se
Fysiks Klubbmästeri, fkm*     klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare Christoffer Ejemyr F-17 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare Julia Schauman F-17 klubbmaster@f.kth.se
Klubbmästare Linnea Bendrot F-17 klubbmaster@f.kth.se
Fysiks Näringslivsutskott, FN     foretag@f.kth.se
Generalsekreterare (nämndordförande) Oscar Wistemar F-17 fnordf@f.kth.se
Nämndkassör Jakob Myhrman F-17 fnkassor@f.kth.se
Fysiks Studienämnd, FSN     utbildning@f.kth.se
Studienämndsordförande Agnes Berg F-17 sno@f.kth.se
Programansvarig student Vakant   pas@f.kth.se
Kommunikationsnämnden     kommunikation@f.kth.se
Nämndordförande Adam Skärbo Jonsson F-17 kommordf@f.kth.se
Redaktör Leo Enge F-15 redaktor@f.kth.se
Profilansvarig Lucia Karens F-18 profil@f.kth.se
Webmaster Morris Eriksson F-18 webmaster@f.kth.se
Jämlikhetsnämnden     ojamn@f.kth.se
Nämndordförande Frida Ekner F-17 ojamn@f.kth.se
Mottagningen     mottagningen@f.kth.se
Överföhs (nämndordförande) Helmer Nylén F-15 fohseriet@f.kth.se
Taktikföhs (vice nämndordförande) Anton Åkesson F-14 fohseriet@f.kth.se
S***föhs (nämndkassör) Hanna Lindahl F-15 fohseriet@f.kth.se
Fadderist Sandra Möttus F-17 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Hanna Kylhammar F-17 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Samuel Eriksson Lidbrink F-18 fadderiet@f.kth.se
Fadderist Samuel Belin F-18 fadderiet@f.kth.se
Fysikrumskommittén, FRum     frum@f.kth.se
Generalkonsul (nämndordförande) Jonas Nylund F-13 gk@f.kth.se
Chargé d'Affaires (nämndkassör) Gustav von Knorring F-18 cda@f.kth.se

Övriga funktionärer

Revisor Eric Landström F-12 revisorerna@f.kth.se
Revisor Ryll Åman F-14 revisorerna@f.kth.se
Fanbärare Uppdateras inom kort   fanbarare@f.kth.se
Vice fanbärare Uppdateras inom kort   fanbarare@f.kth.se
Valberedningen (2018)     valberedning@f.kth.se
Valberedare Emanuel Ravemyr F-15 valberedning@f.kth.se
Valberedare Karl Arthursson F-17 valberedning@f.kth.se
Valberedare Yashar Honarmandi F-17 valberedning@f.kth.se
Valberedare Morris Eriksson F-18 valberedning@f.kth.se
Kårfullmäktigeledamöter     kf-f@f.kth.se
Ledamot Mikael Lyth F-15 kf-f@f.kth.se
Ledamot Gustav Gybäck F-15 kf-f@f.kth.se
Projektledare      
Projektledare Åreresan [Skidråtta] Mustafa Abedali F-15 fare@f.kth.se