Startsida

Engagera dig Att engagera sig i sektionsaktiviteter förgyller studietiden och låter dig lära känna fler personer utanför din årskurs. Tryck här för att läsa mer! Behöver du stöd? Om du…

Master Responsible Students

The Master Responsible Student (MAS) acts as a mediator between the students, the study board of the Physics Chapter (FSN), and the Program Director (PA) of the programme. Mission statement…

TG2: SQUID GASQUE

…Anmälan öppnar onsdag 12:00 och sker här: https://forms.gle/ZKKh7kspaSyow6ok8 Vill du jobba på gasquen? Anmäl dig som jobbare på denna länk: https://forms.gle/RnX5J7GhzSVP36ii6 ————  Student loans. Credit cards. Pay later with Klarna™….

Välkommen till SM6

På SM6 kommer fyllnadsval hållas, de poster som söks är: Stabsledning för Fysikalen [1 st], Kommunikationsnämndens ordförande [1 st], Revisor [1 st], Programansvarig student för teknisk matematik [1 st]  och…