Förtroendevalda i Fysiksektionen

…sno@f.kth.se Vice ordförande Ej tillsatt F-?? vsno@f.kth.se Programansvarig student (CTFYS) Ludwig Wahlund F-23 pas@f.kth.se Programansvarig student (CTMAT) Lucas Benson F-23 pas@f.kth.se Kommunikationsnämnden kommunikation@f.kth.se Ordförande Mårten Fürstenbach F-22 kommordf@f.kth.se Redaktör Zofia…

Lediga positioner i KL

…Studiemiljöansvarig Students’ health and existence, THS’s chapters and promoting the student life at KTH. Is this something you are passionate about? Apply and be he very first THS Studiemiljöansvarig! ‘…

Studienämnden

…även studierelaterade evenemang, hjälper studenter med studenträttsliga frågor och fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens medlemmar och THS. I slutet av varje läsår utser FSN Årets Lärare, Årets Assistent och…

International

…includes finding Swedish buddy students, being a link between international and Swedish student and lots other fun stuff! FINT consists of the president FINTO, assisting president vFINTO, the Swedish buddy…

Blanketter och Mallar

Evenemang och brandskydd Festanmälan – Eller hittas under “Ansökan om sammankomst – student” i KTHs blankettarkiv. Checklista brand inför fest och event. KTHs & THSs sida för systematiskt brandskyddsarbete KTHs…