Avslutar du dina studier under 2021? Vill du bidra till att förbättra introduktionen in i arbetslivet?

Bakgrund
Vi är en forskargrupp från Karolinska Institutet som är intresserade av nya professionellas erfarenheter under deras första tid i arbetslivet.

Vilket är studiens syfte?
Vi vill undersöka vilka faktorer som utgör en bra introduktion genom att följa nya professionella i olika yrkesgrupper under deras första tid i arbetslivet.

Varför ska du delta?
Deltagande i studien ger dig en struktur för att löpande reflektera över dina erfarenheter. Samtidigt medverkar du till en ökad kunskap om vad som bidrar till en lyckad första tid i arbetslivet och hur introduktionen för nyanställda i din yrkesgrupp kan förbättras. På så sätt hjälper du till att främja långsiktig trivsel, arbetsengagemang och hälsa.

Vem kan delta?
Du som avslutar dina studier under våren 2021 och har för avsikt att börja jobba mellan 31/5 och 5/7 alternativt mellan 2/8 och 6/9 kan delta i studien.

Hur deltar jag?
Deltagande innebär att en gång per vecka under dina tre första månader på jobbet besvara en kort enkät. Därefter följer ytterligare tre korta enkäter efter fyra, åtta och tolv månader. Enkäterna besvarar du enkelt via mobil/läsplatta/dator och de tar ca 2–5 minuter. Klicka på
denna länk för att anmäla dig till studien: https://survey.ki.se/o2anmalan